האוסטרקון מחורבת קייפה, המתוארך למעבר המאות אחת עשרה – עשירית, ומזוהה כטקסט יהודאי וכנראה אף עברי, עשוי לשמש בסיס להגדרה מחדש של שלב הכתב הכנעני הקדום מתקופה זו, ולשפוך אור חדש על תהליך השתנות ומעבר הכתבים לכתב הפיניקי במאה העשירית. להגדרות חדשות אלה עשויות להיות גם השלכות
היסטוריות על הבנת תקופת הברזל II א.