ההרצאה תתרכז בממצא כלי קרנוי נושאי נרות שמן, שהוא הוא בין הממצאים המעניינים והחשובים שנמצאו בחפירות רחבות ההיקף במרשה שבשפלת יהודה. ייחודם של כלי הקרנוי מהתקופה ההלניסטית מאתר זה הוא בכך שהוצמדו אליהם נרות שמן ולא אלמנטים שונים כגון בעלי חיים וצמחיים כבתקופת הברזל. הכלים בעלי מגוון צורות ובהם מעמדים )סטנדים(, כלים פתוחים וטבעות. מרבית הנרות שהוצמדו לכלים אלו הינם נרות צבוטים, אך נמצאו נרות נוספים כגון קעריות עגולות וחרטומים שחוברו ישירות לכלים. גילויים של מאות הנרות הצבוטים שהוצמדו למעמדים באתר זה, והעדרם הכמעט מוחלט מאתרים אחרים, מיוחד למרשה. בהרצאה נדון בטיפוסי הכלים והנרות השונים הקשורים אליהם, במקור ההשראה שלהם ובתפקידם. סיבות שונות, שיצוינו בהרצאה, מובילות למסקנה כי כלי הקרנוי היו בשימוש פולחני שהינו קרוב לוודאי בעל זיקה לפולחן המיסתריות. בנוסף, מאפייניהם וממצאים שנמצאו בסמוך אליהם מעידים גם על זיקה לפולחן המקומי. אף כי הזיקה לפולחן המיסתריות ולפולחן המקומי עשויים להעיד על סתירה - הם גם עשויים ללמד על הסינקרטיזם של האוכלוסייה שהתגוררה באתר.