בהרצאה זו ברצוננו לדווח לראשונה על שטר המתעד הלוואה בת עשרים וחמישה זוזים שנכתב במהלך מרד בר כוכבא. השטר שמור במוזיאון הפרנסיסקני בדרך היסורים (מוזיאון ה- Flagellation ). תעודה זו נזכרה בדיווח קצר שפירסם האב אוגוסטין ספייקרמן בכתב העת של המכון הפרניסיסקני ב 1962- . הוא ציין שתעודה זו נכתבה בשנה השניה למרד בר כוכבא ושהיא נמצאה במערות ואדי מורבעאת. התעודה כתובה בכתב סופר פורמלי הזהה לכתב המתועד בתעודה נוספת שנמצאה באותן מערות ( Mur 7 ), ודומה ששתי התעודות נכתבו על ידי אותו סופר.

מכיוון שעד כה היו ידועות 173 מגילות ותעודות שנמצאו במערות ואדי מורבעאת, אנו מציעים לסמן את שטר זה כ - Mur 174. בשטר נותרו חלקים מתשע שורות, ועל סמך מקבילות ניתן להשלים את רובו. מהתעודה עולה שהמלווה התגורר ככל הנראה בכפר שנקרא החרמת, שאפשר שיש לזהותו בחירבת אל-מחרום הנמצאת מזרחית לבית-סחור, ואילו הלווה היה מתקוע. עד לפירסומה של התעודה החדשה, היו ידועים ממדבר יהודה חמישה שטרי הלוואה (שלושה בארמית, תעודה אחת בעברית ואילו התעודה האחרונה נכתבה ביוונית). Mur 174 דומה מאד לשטר העברי מהשנה השניה למרד בר כוכבא, השמור כיום במוזיאון הכט. גם התעודה השמורה בחיפה נכתבה בחרמת, ויש לשער שאף היא נמצאה במערות ואדי מורבעאת.

עד לגילויה של התעודה החדשה, היו ידועות שלוש-עשרה תעודות כלכליות ממדבר יהודה שתוארכו על סמך המניין שהחל כאשר פרץ מרד בר כוכבא. נוסחת התאריך המתועדת ב Mur 174- היא: “בתרין לטב]ת שנת לג[ אלת ישראל על ]יד[ ש]מעון בר כוסבא נשיא י[שראל”, מכאן שתעודה זו היא התעודה הארבע-עשרה הנושאת
תאריך לפי המניין שנהג במהלך מרד בר כוכבא. על אף שציון השנה לא השתמר בשטר, נראה לנו שספייקרמן צדק, ורוב הסיכויים הם שהתעודה החדשה היא מהשנה השניה למרד. ניתן לאשש את השערה זו בעזרת שני נימוקים: הראשון הוא שבשנה השניה למרד בר כוכבא, כל השטרות תוארכו על פי מניין: “לגאלת ישראל”,
ואילו בשנה השלישית רוב השטרות תוארכו על פי מניין: “לחרות ישראל”. אלא שתעודה אחת שנמצאה במערת הבריכה בנחל דוד, מהשנה השלישית למרד, מתוארכת לפי מניין “לגאולת ישראל”, כך שאי אפשר לבטל לחלוטין את האפשרות שגם Mur 174 היא מהשנה השלישית למרד בר כוכבא. הנימוק השני הוא שדומה ששנים לטבת
134 לספירה חל בשבת, וממחקר שבדק את כל התעודות שנמצאו במדבר יהודה, עולה שיהודים לא חתמו על שטרות בשבת. לפיכך מסתבר ששטר זה הוא משנים לטבת שנת 133 לספירה. בהרצאה נדון הן בצד התוכני והן בצד הלשוני של Mur 174.