במחצית השנייה של 2008 נחשפה מערכת ניקוז מרשימה מדרום לשער הרומי של טבריה. בחפירה נחשף ערוץ עמוק של נחל אכזב, שהשער נבנה על גדתו הצפונית. מעל לערוץ נבנה בתקופה הרומית קמרון גדול, בנוי אבני גזית, ששימש כגשר על הדרך מחמת לטבריה ושימש כנראה גם את רחבת השער. בתקופה הביזנטית נבנתה לאורך הגדה הצפונית של הערוץ החומה הדרומית של טבריה. כ 60- מ’ ממהלכה נחשף בחפירה. בתקופה האומאית הוקמה טיילת מחוץ לחומה. הקמרון נהרס ברעש של 749 .
בתקופה העבאסית נבנה הגשר מחדש, הפעם על שליש מאורך הקמרון הרומי. ממערבו נבנו מבנים שקירותיהם ירדו לתחתית הערוץ. במזרח דופן הערוץ בקירות תמך איתנים. המערכת עבדה עד למחצית השנייה של המאה הי“א, כאשר שטח זה של טבריה ניטש. הזנחת מערכת הניקוז גרמה לסתימתה בסחף עד שקיומה נשכח.

בהרצאה יוצגו המרכיבים השונים של המערכת ואת השינויים שחלו בה כתוצאה משינויים בהתיישבות במקום בתקופות השונות.