כנסיית הבישוף יוחנן נחשפה לאחרונה בחורבת ברקה (גן יבנה) על ידי עפר שיאון מטעם רשות העתיקות. הכנסייה תוארכה על ידי לאה די סגני לשנת 511 לסה“נ על-פי כתובת המשובצת ברצפת אולם התווך.


במסגרת החפירה נחשפה רצפת פסיפס אשר שרדה חלקית באטריום, באולם התווך ובפנלים שבין האומנות. שריפה עזה אשר הביאה לחורבן הכנסייה גרמה להרס ניכר של הפסיפס. חרף ההרס החלקי ולמרות הטכניקה והסגנון הסכמטי-עממי שנקטו האמנים מניחי הפסיפס, נחשף שטיח של שריגי גפן מאוכלסים ובתוכו משובצים גם שני מדליונים גדולים, באחד נתון מעגל הרמוניה ובשני כתובת הקדשה. תוך כדי פענוח ושיחזור הפסיפס באולם התווך, התגלתה תוכנית קומפוזיציונית-איקונוגרפית מרתקת
וייחודית. בצד תיאורים שכיחים של בעלי חיים ובעלי כנף הכוללים סצנות מרדף, תוארו דוממים ובעלי חיים הנושאים מסרים נוצריים עמוקים, היוצרים תוכנית איקונוגרפית סמלית כריסטולוגית.

במסגרת ההרצאה אדון בטכניקה, בסגנון ובפענוח התוכנית והמשמעות האיקונוגרפית. כמו כן, אמקם את הפסיפס בהקשר הרגיונאלי. דהיינו, מחד השוואה לאמנות הכנסיות באזור (מישור החוף הדרומי ומערב הנגב) ומאידך הקשר עם אמנות הפסיפס הביזנטי במרחב (שלושת הפלסטינות ופרובינקיה ערביה).