בין התאריכים 18 עד 21 במאי 2009 , נערכה חפירה יזומה בגן לאומי כורזים. החפירה שנערכה מטעם המכון לארכיאולוגיה של אוניב' בר-אילן נוהלה על ידי יוסי בורדוביץ' מבר אילן ורשות הטבע והגנים בהשתתפות תלמידי כיתות ה' של בית הספר הקהילתי אזורי "רמת כורזים" מהמועצה האזורית מבואות החרמון. סייעו
נעמי הורדס, מנהלת גן לאומי כורזים; יעל סלע וטל ליוגנקי ממרכז חינוך והדרכה גולן של רשות הטבע והגנים.
נפתחו ,(A הוא בית האמידים השני שממזרח לבית הכנסת בגן לאומי כורזים (אשר בעבר כונה מבנה ,D במבנה ארבעה ריבועי חפירה. החפירה התקיימה במרכז המבנה, בחלקים אשר לא נחפרו על ידי המשלחת הקודמת בראשות ז' יבין.


בארבעת ימי החפירה הצלחנו להסיר את שכבת פני השטח ולחשוף מספר ראשי אבנים במפולת. כצפוי בחפירת פני שטח, הקראמיקה הייתה ממגוון תקופות החל מהברונזה הקדומה ועד התקופה העות'מאנית. עם זאת רוב הקראמיקה תוארכה לתק' הביזאנטית ולתק' הערבית הקדומה. כמו כן, נחשפו שרידי מגל במצב השתמרות טוב.
ייתכן שניתן לתארך גם אותו לתקופה הערבית הקדומה. אנו צופים שבהמשך החפירות במקום והסרת המפולות ייחשפו ראשי הקירות של חדרים נוספים כפי שתוארו על ידי ז' יבין.