מתוך 6 אתרי מורשת עולמית בישראל, נמצאים ברשות הטבע שלושה אתרים מהם שני אתרים נקראים אתרים סדרתיים והם דרך הבשמים (הכוללת 5 אתרים) והתלים
המקראיים (הכוללים 3 אתרים) ובנוסף מצדה.
ברוב האתרים הללו יש בכניסה דגל מורשת עולמית, מחולקת דפדפת של האתר עם סמלי המורשת העולמית ובתוך האתר מוצב שלט הסבר ראשי במקום מרכזי.
לאחרונה הוצבו שלושה שלטים כאלו בממשית, בבאר שבע ובמגידו.