Israel Antiquities Authority
נגישות

חפירות התיאטרון בגן לאומי ירקון בעיר הקדומה אפק-אנטיפטריס

חגי יוחנן וד"ר צביקה צוק

התיאטרון באנטיפטריס – מבט לצפון, בצד ימין קשתות הבמה המאוחרות. צילומים: צביקה צוק
התיאטרון באנטיפטריס – מבט לצפון, בצד ימין קשתות הבמה המאוחרות. צילומים: צביקה צוק

בשבועיים האחרונים של חודש אפריל נערכה חפירה בתיאטרון הקטן שבגן לאומי ירקון בעיר הקדומה אנטיפטריס. החפירה נערכה מטעם רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים על ידי חגי יוחנן וצביקה צוק.
מטרת החפירה הייתה לחשוף את הקיר הסוגר על יציע התיאטרון, לחשוף את אזור הבמה וקשתותיה על מנת להגיע לתכנון מיטבי לקראת הכשרת התיאטרון לביקורי קהל ואירועים תרבותיים.
שיטת החפירה הייתה במספר חתכים.
התיאטרון נחפר בשנות ה 80- על ידי משלחת של המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב בניהול פרופ' משה כוכבי. בתום החפירה דאז נקבע כי בניית התיאטרון לא הושלמה מעולם, מידותיו הקטנות מציעות כי היה בעל גג ולכן זהו אודיאון. הוא תוארך למאה הרביעית לספירה לימיו של יוליאנוס הכופר ואי סיומו הוא בעקבות רעידת אדמה.

תעלת הניקוז מתחת לאורכסטרה והבמה
תעלת הניקוז מתחת לאורכסטרה והבמה

בחפירה הנוכחית נערך חתך בצד הצפוני אל מתחת ליסודות התיאטרון ובו נמצאה קירמיקה מהמאה ה 2- לספה"נ. בחתך המערבי, בו נעשה ניסיון לגלות את קירות התיאטרון ואת הקיר שסגר על היציע לא נתגלו כל קירות מתאימים למרות שהחפירה ירדה עד לעומק המתאים. במרכז האורכסטרה נחפר בור שהתברר כי זו תעלת ניקוז גדולה שכיוונה אל הבמה ומשם בזווית ישרה צפונה. תעלה זו שוללת את האפשרות כי למבנה היה גג. כמו כן נחפר הפתח הדרומי שם נמצאו שברי רעפים רבים השייכים אולי למבנה הכניסה החיצוני. חשיפת בסיסי הקשתות שתמכו בבמה הראתה כי הקשתות מאוחרות למבנה המקורי הרומי ומעשה בנייתן מרושל ביחס לבנייה הרומית.

קצה החתך המערבי בו נתגלו טאבונים שאינם שייכים לתיאטרון
קצה החתך המערבי בו נתגלו טאבונים שאינם שייכים לתיאטרון

לסיכום החפירה: החופרים סוברים כי התיאטרון נבנה במאה ה 2- לספירה אך מסיבה לא ברורה לא הושלם. בשלב מאוחר יותר נבנו על יסודותיו מדרגות בצד הצפוני (מאבני ריצוף של התיאטרון) וקשתות באזור שמתחת לבמה בכדי לנצל את המבנה לשימוש שמהותו אינה ברורה. המבנה המאוחר פסק להתקיים במאה הרביעית לספירה, כנראה בעקבות רעש האדמה של שנת 361 לספירה. מציאת תעלת ניקוז גדולה במרכז האורכסטרה מחייבת מבנה פתוח ולכן זהו תיאטרון קטן ולא אודיאון.

רשות הטבע והגנים בשיתוף עם רשות העתיקות מתכננים להכשיר את המקום בשנה הקרובה לביקורי קהל ולאירועים תרבותיים.


מאמרים נוספים ...