דיווח שהגיע אלינו ממטייל "בישר" כי עמוד שיש (נושא כתובת חשובה) הופל בסוסיתא אל רחבת הפורום והתרסק למספר חלקים. לצערינו הבדיקה בשטח, הראתה כי הדיווח היה אמיתי.
העמוד עמד במקומו כ 6- שנים מאז גילויו עת נעשתה עבודת שימור וחיבור החלקים בידי אווה, משמרת מקצועית מפולין. אנו מתכוונים לשקם את העמוד בקרוב.