Israel Antiquities Authority
נגישות

מטמון מטבעות גדול מימי בר-כוכבא נתגלה במערה בשמורת טבע בהרי ירושלים

ד"ר בועז זיסו – אוניברסיטת בר אילן ופרופ' עמוס פרומקין – האוניברסיטה העברית ירושלים

מטמון מטבעות נדיר, כלי חרס וכלי נשק שהוטמנו בתוך מערה עמוקה בימי מרד בר-כוכבא ( 135-132 לספירה), נתגלו במהלך מחקר בהרי ירושלים. המחקר נערך על ידי ארכיאולוגים מן המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן יחד עם חוקרי מערות מן המלח"ם (היחידה למידע ולחקר מערות) שבמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ירושלים, בסיוע רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.

החוקרים מיפו מערה גדולה שכוללת אגף נסתר, שהגישה אליו אפשרית מבעד לסדק צר, חלקלק ומסוכן. הסדק הוליך אל מחילה שהתחברה לאולם תת-קרקעי, ששימש למסתור ללוחמים יהודים במהלך מרד בר-כוכבא.

באולם נתגלו שלושה מטמונים ובהם עשרות מטבעות שהוסתרו במקום לפני קרוב ל 1900- שנה. רוב המטבעות עשווים כסף והם נטבעו על-ידי המורדים על-גבי מטבעות רומיים ששימשו במחזור הכספים דאז. סמליהם וכתובותיהם של המטבעות הרומיים נמחקו במהלך הטביעה מחדש, ובמקומם נטבעו סמלים יהודיים וכתובות לאומיות בנוסח: "שנה ב' לחרות ישראל", "לחרות ירושלים". שאר המטבעות הם מטבעות רומיים עשויים זהב, כסף וברונזה שנטבעו ברחבי האימפריה ובארץ-ישראל.

מטמון זה של מטבעות מימי בר-כוכבא הוא הגדול ביותר שנתגלה עד עתה על-ידי ארכיאולוגים בפעילות ארכיאולוגית מסודרת. זו הפעם הראשונה שמטמון כה גדול של מטבעות בר-כוכבא מתגלה על ידי חוקרים ולא על ידי שודדי עתיקות. בשל נדירותם של מטבעות אלה וייחודם של הסמלים והכתובות היהודיים המופיעים עליהם, הם מבוקשים מאוד בשוק העתיקות הישראלי והבינלאומי. בעשרות השנים האחרונות הרסו שודדי עתיקות אתרים רבים, במיוחד באזור יהודה, במטרה לגלות בין היתר מטבעות מזמן המרד.

אחת התגליות המרתקות הקשורות במרד בר-כוכבא היא תופעת השימוש האינטנסיבי של לוחמים ופליטים יהודים בחללים תת-קרקעיים – טבעיים או חצובים - לשם מסתור, מחבוא, מילוט ומפלט. היהודים שנמלטו אל המערות מפני הצבא הרומי לקחו עמם מזון, משקה, נשק, כסף ומיני תעודות ומסמכים. לעיתים הם נעלו את בתיהם ונטלו עימם את מפתח הבית, בתקווה לחזור הביתה לאחר שוך הקרבות.

דומה כי מטמון המטבעות הבר-כוכבאי הוסתר במערה במהלך ימי המרד, לאחר שהנמלטים היהודים נטשו את יישוביהם או בתום קרב עם הרומים. ברם, מצפיני המטמון לא שבו ליטול את חפציהם וממונם. הממצא שהה במחילה אפלה ונידחת עד גילויו בימים אלה. ערך המטמון, ממדי המערה וקירבתה למרכז המרד באזור ביתר מלמדים אולי על חשיבותם של הנמלטים למערה זו. הממצא מאשר את ההשערה שפליטי המרד נמלטו למערות במרכז אזורי מגוריהם בנוסף למערות נידחות במדבר יהודה. בכך יש תוספת חשובה להבנת מרד בר-כוכבא שהמידע ההיסטורי עליו מצומצם.

מטבע כסף גדול בעריך של "סלע" (טטרדרכמה) מן השנה השלישית למרד בר-כוכבא, שנתגלה במערה. בצד ימין מתוארת חזית של מבנה בעל ארבעה עמודים, כנראה חזית המקדש בירושלים. סביב החזית מופיע השם "שמעון" בכתב העברי העתיק. בצד שמאל מתוארים ארבעת המינים, מסמלי חג הסוכות, המוקפים כתובת בכתב עברי עתיק: "לחרות ירושלם".


מאמרים נוספים ...