שלוש עונות חפירה (2007-2009) נערכו עד כה בח'רבת ואדי חמאם, שבגליל התחתון המזרחי. –

המטרות העיקריות של הפרויקט הן: (א) לנסות ולשפוך אור חדש על שאלת תיארוך בתי הכנסת הגליליים המעסיקה חוקרים למעלה משנות דור; (ב) לבחון את בית הכנסת בהקשרו היישובי – דהיינו מיקומו בכפר ובתולדות ההתיישבות בכפר, וזאת על ידי חשיפת מבני מגורים ומתקנים, הן בסביבתו המיידית והן באזורים אחרים בכפר; (ג) לנסות ולהבהיר תהליכים של דעיכה ונטישת אתרים בגליל המזרחי בתקופה הביזנטית הקדומה, על ידי חפירה באתר מבחן.

בין הממצאים החשובים בחפירה היו שרידי פסיפס ייחודי, שעיטר את רצפת בית הכנסת. הפסיפס בסיטראות בית הכנסת היה מחולק, כנראה, לשנים עשר פאנלים – כל אחד מהם מוקדש לסצנה נרטיבית – ככל הנראה סיפור מקראי. שלושה מן הפאנלים שרדו במידה המאפשרת לנסות ולזהות את הסיפור המוצג בהם: בראשון שורה של אמנים העסוקים בבניית מבנה מונומנטלי; בשני קרב בין קבוצת חיילים לענק; בשלישי מרכבה רתומה לסוסים וחיילים הטובעים בים.

ההרצאה תתמקד בתרומת החפירה לדיון בסוגיית תיארוך בתי הכנסת הגליליים וכן בפסיפסי בית הכנסת וחשיבותם לחקר האומנות היהודית בעת העתיקה.