Israel Antiquities Authority
נגישות

יישוב מתקופת הברונזה התיכונה בחיטין

גלעד ב' יפה, רשות העתיקות

באתר חיטין נערכו שתי עונות של חפירות הצלה על ידי מ' הרטל מטעם רשות העתיקות ונחשפו I בהן תשע שכבות יישוב קדומות. השכבה הקדומה מתוארכת לתקופת הברונזה הקדומה והמאוחרת – לתקופה המודרנית.
הרצאה זו עוסקת בשכבת היישוב מתקופת הברונזה התיכונה, שכבה 8, קשריה עם היישובים הסובבים אותה ומה ניתן להבין מכך על דגמי היישוב מתקופת הברונזה התיכונה בגליל.
הפרטים העיקריים ששרדו מהיישוב מתקופת הברונזה התיכונה הם שרידי חדר וחצר שככל הנראה השתייכו לבית חצר. כמו כן נחשפו בחצר שבעה מפלסי חיים, כולם מתקופת הברונזה התיכונה ומתקן עגול גדול ששימש כנראה להפקת שמן.
נוסף על אלה, נחשפו בשאר חלקי החפירה שרידי קירות, רצפות ושני קברים בנויים, אחד מהם נחפר במלואו.

חיטין: מבנה מתקופת הברונזה התיכונה ובו מתקן (תמונה עליונה)
חיטין: מבנה מתקופת הברונזה התיכונה ובו מתקן (תמונה עליונה)

המכלול הקרמי מעיד, כי היישוב התקיים לכל אורך תקופת הברונזה תקופת השיא של .(III ,II ,I) התיכונה היישוב הייתה ללא ספק בשלב .II הברונזה התיכונה על פי ממצאי החפירה השתייך היישוב בחיטין למערך היישובי של רמות הגליל התחתון המזרחי. זהו ככל הנראה מערך יישוב קטן ועצמאי, עם מדרג עירוני ואופי קרמי משל עצמו.
בתוך מערך זה, חיטין היה היישוב הצפוני והוא שלט על סעיף פנימי מדרך הים, שהוביל מהגליל התחתון לבקעת הכנרת ומשם צפונה למרחב הסורי.


מאמרים נוספים ...