בהיעדר כמעט מוחלט של תעודות כתובות בנות תקופת הברונזה מכנען, ובפרט מדרומה, מהווה האמנות מקור חשוב ביותר להתחקות אחר אמונות ודעות בהן החזיקו תושביו של האזור בפרק זמן זה.

תיאוריה של האלה חתחור, אחת החשובות בפנתיאון המצרי, נפוצות מאד באמנות האלף השני באזור, והיא מיוצגת בחפצים רבים העשויים חומרים שונים כחרס, שנהב ומתכות יקרות. אין להתפלא על כך שהמצרים שנכחו באזור במקומות כגבל, בית-שאן, תמנע, הרבו לתאר את דמותה של האלה, בפרט בשל היותה, בין יתר "תפקידיה", ממונה על הגנת המצרים בשהותם בארצות ניכר.

בהיעדרן של תעודות נשאלת השאלה האם תושביו הכנענים של האזור ידעו דבר על מהות האלה ופולחנה, או ראו בדמותה אלמנט קישוטי בלבד. לוחיות העצם המעוטרות אשר שובצו בקופסת תכשיטים בת אמצע האלף השני לפנה"ס אשר נחשפה בחצור – עשויות לתת תשובה על כך.