הקבר שליד קיבוץ אור הנר הינו מהקברים המצוירים שפורסמו בצורה נרחבת, לראשונה על ידי יורם צפריר ולאחר מכן על ידי כותבת שורות אלו. תכנית הציורים נעדרת כל מאפיין העשוי לכאורה ללמד על שיוכם הדתי הברור של בעלי הקבר. גם התיארוך על פי סגנונם של הציורים – לשלהי המאה הג'-ראשית המאה הד' לספה"נ – אינו מאפשר זיהוי ושיוך חד-משמעי.
בהרצאתי אבקש להציג את השאלות שהתעוררו בעקבות גילוי הקבר ואת ההצעות השונות של החוקרים כיצד יש לפרש ולזהות את ציוריו. לאחר הצגה מפורטת של ציורי הקבר, ניתוח מקיף של כל אחד מן המוטיבים וחיבורם לכלל תכנית ציורית שלמה, אבקש לזהות את בעלי הקבר אשר הזמינו את ציורי הקיר ואת שיוכם הדתי. כן אבקש לבחון כיצד תפשו את העולם שלאחר המוות.