השושלת הנורמנית של בני Hauteville, אשר שלטה בממלכת סיציליה, טיפחה חברה רב-תרבותית שבה דרו בכפיפה אחת יסודות לטיניים, יווניים, ערביים, ויהודיים בטבורו של הים התיכון. המינהל הפיסקלי של הממלכה נוהל בשלוש שפות: לטינית, יוונית וערבית; וייתכן אף כי בפאלרמו התגוררה קהילה מוזאראבית שחגגה את הליטורגיה הנוצרית בשפה הערבית. האקלקטיות התרבותית של סיציליה הנורמנית משתקפת בקאפלה המלכותית – היא הקאפלה פלאטינה – בפאלרמו, אשר נבנתה בידי רוג'ר השני, מייסד ממלכת סיציליה (1130). לצד פסיפסים בנוסח ביזנטי ומרכיבים אחרים, הקאפלה כוללת תקרות עץ נדירות, המעוטרות בנושאים מחיי החצר ובסצנות ציד בסגנון פאטימי טיפוסי. ממלכת סיציליה הנורמנית קיימה קשרים דיפלומטיים, אמנותיים, ומסחריים רבים עם הח'ליפות הפאטימית של מצרים. כפי הנראה, קשרים אלו אפשרו לשליטים הנורמנים לייבא אמנים מוסלמים ממצרים אשר עיטרו את התקרות. על אף האמור לעיל, בתקרות מופיעים גם נושאים נוצריים וכן צלבים בעלי צורה קופטית טיפוסית; כל אלה מרמזים כי לצד אמנים מוסלמים, גם ציירים נוצרים ממצרים נטלו חלק בפרויקט עיטור התקרות.