בקיץ 2008 התגלה צלם חרס בלתי שגרתי ומסקרן בתל בית שמש בבניין רב-חדרים מתקופת הברונזה המאוחרת ב' שחרב בשרפה אדירה. זהו צלם-לוח לחוץ לדפוס של גבר לבוש חצאית קצרה, צועד בצעד רחב על משטח ישר, שחלקו התחתון מעוגל קמעא. זרועותיו פשוטות הצדה בתנוחה דמוית האות V, ובכל אחת מידיו הוא מחזיק שושן ארוך-גבעול. סגנונה המעודן של הדמות מעיד, שהאמן שגילף את הדפוס היה מודע לאמנות המצרית של השושלת השמונה-עשרה. הדמות גברית, אבל תנוחת הזרועות והשושנים מאפיינים דווקא אלות, מטיפוס קדש ועשתורת.


מי היא אם כן דמות זאת? האם לפנינו צלם אלוהי או אולי דמות בשר ודם? ואם זו דמות אדם, האם אפשר לראות בה בבואה של שליט המקום? ואם אכן התגלגל לידינו דיוקן השליט בבית-שמש, אולי מתוארת כאן שליטה כנענית הנזכרת באגרות עמרנה? אם כך הדבר, ייתכן שהצלמית שלפנינו מעידה על הדרך שבה התמודדו מנסחי האיקונוגרפיה עם הסוגיה של תיאור של אישה בתפקיד המנהיג הזכר. ניגוד זה בין הדמות הנשית הממלאת תפקיד גברי איננו זר במזרח הקדום ובמצרים – ודי להזכיר את חתשפסות, פרעה-אישה, שתוארה כמלך זכר בתלבושת גברית וזקן מלאכותי, בעוד שמותיה ותאריה המלכותיים בצורת נקבה. ייתכן ששליטת בית שמש נקטה אף היא אמצעים אמנותיים דומים והציגה עצמה כמנהיגה בסמלים זכריים, תוך שהיא משמרת את הווייתה הנשית.