אחד המכלולים העשירים ביותר של צלמיות חרס שהתגלו בחפירות ארץ-ישראל הוא המכלול של מגידו. מכלול זה, שהתגבש במהלך למעלה ממאה שנות חפירה וממשיך להתעשר בדוגמאות חדשות מדי עונת חפירה, מונה כ-200 פריטים וכולל צלמיות בעלי-חיים וצלמיות אנתרופומורפיות שרובן מציגות דמות אישה, לרוב עירומה. צלמיות בעלי-חיים שכוירו ביד התגלו בשכבות המתוארכות למן תקופת הברונזה הקדומה ועד נטישת האתר בתקופה הפרסית. צלמיות נשים עירומות עשויות ביד החלו להופיע בתקופת הברונזה התיכונה. אולם, בתקופת הברונזה המאוחרת נעשה חלק ניכר של צלמיות הנשים בדפוס, בלחיצה אל תבנית יחידה פתוחה – שיטת ייצור שתמשיך גם בתקופת הברזל.

בהרצאה אציג את הטיפוסים העיקריים של "נשות הטין" של מגידו. ההרצאה מבוססת על מחקר שנעשה לאחרונה במסגרת פרסום חפצי החרס הפיגורטיביים שהתגלו במגידו בעשור האחרון, דוח העומד להתפרסם בכרך V של חפירות מגידו.