חרתת ד' הוא המלך הדומיננטי ביותר מבין המלכים הנבטים. במהלך שלטונו הארוך, אשר נמשך 49 שנים (9 לפנה"ס - 40 לספירה), טבע חרתת ד' מספר גדול מאד של מטבעות המצטיינים במגוון ובמספר הטיפוסים הגדול ביותר המוכר לנו כיום בטביעה הנבטית. במטבעותיו של מלך זה ניתן להבחין בשני תיאורים שונים של דיוקן המלך. שני החוקרים האחרונים שעסקו במטבעות אלה והבחינו בשוני הניכר בין שני הדיוקנאות הם יעקב משורר (1975) וקרל שמידט-קורטה (1990). כיוון שהמטבעות כולם נושאים את שמו של המלך חרתת ד' יוחסו במחקר כל המטבעות למלך זה, אך להופעתם של שני דיוקנאות כה שונים של המלך לא נמצא פירוש מניח את הדעת.


בדיקה מדוקדקת של הדיוקנאות תוך התמקדות בפרטי התסרוקת, העיטור שלראשם, ובחינת מהות השינויים שביניהם הביאנו למסקנה שלא יתכן שמדובר בשני תיאורים כה שונים של חרתת ד'. התייחסות לתיאורי צד הגב והכתובות הביאו אותנו למסקנה שמדובר בתיאור של שני מלכים שונים על המטבעות שטבע חרתת ד'.


המספר הגדול של המטבעות המוכר לנו היום (בהשוואה למחקרים קודמים), מאפשר לנו להתייחס בצורה מדויקת יותר לתופעה, תוך השענות על הכרונולוגיה היחסית של הדיוקנאות והתייחסות לרקע ההיסטורי של התקופה.