ההרצאה תתמקד בסקירת האתרים הפרהיסטוריים מהתקופה הנאוליתית הקדם-קרמית א' שנחשפו בתחומי העיר מודיעין.

במהלך התקופה הנאוליתית התחולל אחד השינויים החשובים בתולדות האנושות: ראשית החקלאות. אורח החיים הקודם, שנמשך מעל לשני מיליון שנה והתאפיין בקבוצות של נוודים וציידים/לקטים, הוחלף במהלך התקופה הנאוליתית בהתיישבות קבע שכלכלתה התבססה על חקלאות וביות בעלי חיים. תהליך זה הביא לשינויים בכל דפוסי ההתנהגות האנושית.

השלב הראשון של התקופה — הנאולית הקדם-קרמי א' — מוכר מאתרים מעטים למדי. הבולטים שבהם מרוכזים סביב ים המלח, במדבר יהודה, בכרמל ובמודיעין. כפרים בני התקופה התאפיינו בבתי מגורים שמתארם מעוגל ובהם אזורים להכנת מזון. כלי העבודה נעשו מצור וכללו שלושה טיפוסים עיקריים: ראשי חצים לציד, להבי מגל לקציר וגרזנים לעבודה.

בתחומי העיר מודיעין תועדו כעשרה אתרים שתוארכו על סמך הממצא לתקופה הנאוליתית הקדם-קרמית א' — שישה מהם נחפרו. ניתוח הממצא החומרי מחפירות אלה מאפשר להגדיר כמה מאפיינים ייחודיים:
• באף אחד מהאתרים לא נמצאו שרידים של בתי מגורים;
• כולם ממוקמים על גבעות טרשיות שטוחות;
• כולם נפגעו קשה מתהליכים פוסט-הרבדתיים;


מכלולי הצור של כולם מתאפיינים באחוזים גבוהים של גרזנים ממגוון סוגים, ואילו ראשי החצים ולהבי המגל מיוצגים בהם בפריטים אחדים או שהם חסרים.

אופיים המיוחד של אתרי התקופה הנאוליתית הקדם-קרמית א' באזור מודיעין מעלה שאלות מחקר רבות. בעקבותיהן הועלו בשנים האחרונות רעיונות חדשים ומהפכניים. עם זאת, עדיין רב הנסתר על הגלוי.