הרצאה זו עוסקת בהיבטים שונים של הסקר הארכיאולוגי כפי שהם מתבטאים בעבודות שנעשו באזור מודיעין.

סקרים הם הכלי הראשוני שבהם משתמש הארכיאולוג כדי להעריך את מידת השתרעותן של העתיקות בשטח נתון. הסקר מספק מידע ראשוני על אופי השרידים הפזורים בשטח, — לדוגמה, אזור מיושב, המאופיין במבנים, או שטח חקלאי, המאופיין במתקנים ובקירות שדה — וכן מידע על התקופות השונות המיוצגות באתר.
תוצאות הסקר מסייעות למגוון גורמים, מהיסטוריונים וארכיאולוגים, המעבדים את הנתונים לצורכי מחקר, ועד ליזמים וגופי פיתוח, המנצלים את המידע כדי לתכנן טוב יותר את מִתאר השטח המיועד לפיתוח, כמו גם את התקציבים ואת היקף ההשקעות. די להזכיר שטחים המוצאים מתכנון בשל גילויו של ממצא חשוב כדי להבהיר את חשיבות הנושא.

אזור מודיעין, המיושב מזה יותר מ-5000 שנה מספק עניין לשוחרי העבר זה שנים רבות. הדבר עולה מאזכורים של אתרים בעיר ובסביבתה במקורות ההיסטוריים ובסקרים ובחפירות שהתנהלו באזור מזה מאות שנים.הכרתם של גורמי הפיתוח בעיר, ובראשם העירייה והחברה הכלכלית, בחשיבותה של העיר מבחינה היסטורית וארכיאולוגית ניכרת בפעילות הענפה של הסקרים והחפירות הארכיאולוגיות המתנהלות בשטחה, ובעיקר באזורים שהוקצו לשימור ולתצוגה ברחבי העיר.