מרבית האירועים הנקשרים בחנוכה ובמרידת החשמונאים קשורים קשר הדוק להיבט הצבאי; ואולם, דווקא היבט זה הוא בין המוכרים פחות במחקר הארכיאולוגי של התקופה. בהרצאה נבחן מה היה מראה דמותם של לוחמי יהודה המקבי ומה החשיבות של תיעוד חוש ההומור של החיילים היוונים. ננסה לענות מדוע יש להיזהר מפילים ואיך קיבלנו תשובות לכל הקושיות הללו דווקא הודות לעז סוררת אחת?