מטבעות החשמונאים מאפשרים לנו הצצה אל עולמם של החשמונאים באופן לא שגרתי. החשמונאים טבעו מטבעות ברונזה בלבד, מסיבה שאיננה ברורה לגמרי עד היום. על המטבעות מופיעים שמות השליטים, כמו בעולם ההלניסטי שסביבם, אבל בכתב העברי של ימי הבית הראשון, ועל חלקם גם ביוונית ובארמית. החידוש במטבעות החשמונאים הוא שהם אינם נושאים כל דמות העלולה לפגוע ברגשות היהודים שעבורם הם נטבעו. זאת בניגוד לעולם ההלניסטי שמסביב, שבו נטבע ראש השליט על פני המטבע, כמעט ללא יוצא מן הכלל, ודמות אלילית על גב המטבע.

עד היום אין הסכמה בין החוקרים לגבי כמה שאלות מפתח: מי משליטי בית חשמונאי טבע או לא טבע מטבעות? מיהו יהודה, והאם ינתן הוא גם יהונתן? האם זהו שמו העברי הורקנוס השני או שמא של אלכסנדר ינאי? האם יהוחנן טבע מטבעות עם אנטיוכוס השביעי? ומה עם שמעון המקבי?

רוב הדגמים המופיעים על המטבעות לקוחים אמנם ממגוון הדגמים של מטבעות הסלווקים, אבל נוספה להם פרשנות חדשה, המתאימה לעצמאות היהודית החדשה. מבט על תפוצת המטבעות מאפשר להתחקות גם אחרי שאלות היסטוריות אחדות: האם היו יהודים בגליל לפני שסופח למדינת החשמונאים? האם יהודה אריסטובולוס אכן פעל בצפון כפי שמציין ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו? כל זאת ועוד בהרצאה.