שאלת היחס בין ארכיאולוגיה והיסטוריה, ובעיקר מעמדה של הראשונה ביחס לשנייה, מהווה נושא לדיון מזה שנים רבות. מדובר בנושא סבוך, המטריד חוקרים העוסקים כמעט בכל אחת מתת-הדיסציפלינות של המחקר הארכיאולוגי ברחבי העולם (להוציא פרהיסטוריה כמובן), ובמידה מסוימת (פחותה בהרבה), גם היסטוריונים.


ההרצאה תדון בעיקר בקשרים המורכבים שבין הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל והטקסטים ההיסטוריים, ובעיקר המקרא. בחלקה הראשון של ההרצאה תוצג הבעיה בהקשרה הרחב, כלומר מהות היחסים בין ארכיאולוגיה והיסטוריה במחקר הכללי (לאו דווקא בארץ-ישראל). לאחר מכן אתייחס להתפתחות הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בצילם של הטקסטים ולמצב המורכב במיוחד שהתפתח כתוצאה מכך. יתרת ההרצאה תתמקד בהצגת כיוון חדש למחקר המשלב בין ארכיאולוגיה וטקסטים, בעיקר בתקופת המקרא.