טוראי הארי פאטץ (Harry Patch) שירת בחזית המערבית כרובאי בחיל ה"רגלים הקלים" של הדוכס מקורונואל ((Duke of Cornwall. הארי, שהיה אחרון השורדים ממלחמת החפירות של המלחמה הגדולה נפטר ב 25 ביולי 2009 בגיל 111. עם הסתלקותם של אחרוני העדים הופכות העדויות הכתובות, המצולמות והחומריות של אירוע היסטורי מכונן זה, לחשובות יותר.


הדיסציפלינות הארכיאולוגיות המרכזיות עוסקות, על פי רוב, במחקר של משכי זמן ארוכים. באותם מקרים בהם הארכיאולוג בוחן את חתימתו החומרית של אירוע קצר-מועד מדובר (בדרך כלל) ב"אירוע אסון" (בין אם מדובר באסון טבע או חורבן אנושי) או בהקשר לריטואל בעל אופי מוקדי (focal), כקבורה לדוגמא. מנגד, הדיסציפלינות המחקריות המכונות ארכיאולוגיה של עימותים (Archaeology of Conflicts) וארכיאולוגיה של שדות קרב Battlefield) Archaeology), מתמקדות בדרך כלל בבחינת אירועים היסטוריים נקודתיים ועל פי רוב אף קרובים אלינו בציר הזמן. יש נטייה ברורה בעולם המחקר להקל ראש בשיטות העבודה של מחקרים אלו ומרבית המחקרים שנעשו עד כה מתמקדים בממצא הקטן ובניתוח "תפרוסת ממצאים"(Artifacts Distribution Analysis) בשדה הקרב. אך בעיני הסוגיות העומדות ביסוד מחקרים אלו מורכבות הרבה יותר ונובעות מהשאלות הבאות: האם מקום בו התרחש אירוע היסטורי כקרב שדה הינו גם אתר ארכיאולוגי? כיצד לאתר וללמוד מבחינה ארכיאולוגית אירוע שהסתיים תוך ימים, שעות ופעמים אף שניות ספורות מרגע שהחל? אירוע שהתפרס על פני שטח נרחב ודינאמי? אירוע שלא הותיר אחריו שכבת חורבן? אירוע שחתימתו החומרית חשופה יותר לפגעי אדם וסביבה?


כדי לענות על שאלות אלו פותחה ויושמה (על ידי כותב שורות אלו) שיטת מחקר לארכיאולוגיה של שדות קרב. מקורותיה של שיטת מחקר זאת בארכיאולוגיה של מרחבLandscape) Archaeology) ובארכיאולוגיה מוחלטת (Total Archaeology). בבסיסה של שיטת המחקר עומדת ההנחה, כי אם ברצונך לנסות ו"לקחת את הזמן" (לאחוז בשולי גלימתו), כלומר לשחזר שבריר שנייה בהיסטוריה האנושית, עליך לאמץ נקודת מבט רחבה ככל הניתן, לפתוח צוהר לכיווני מחקר חדשים ומנגד לחפור ולתעד בדקדקנות. לאחר תהליך ארוך ומרתק תגיע לבסוף לניתוח מקומו של הממצא הבודד במרחב, וכאן נכונו לך הפתעות. בהרצאה יוצגו הסוגיות שהוזכרו ואופן פתרונן ביחס לרבדים הארכיאולוגים והסביבתיים של אירועים היסטוריים (ידועים יותר וידועים פחות), שהתרחשו על פני המישור המשתרע בין הר חיטין במזרח לבין צומת גולני במערב .