בשנת 1996 נתגלתה כתובת לובית-היירוגליפית במצודת חלב בצפון סוריה שמבשרת עידן חדש בחקר הפלשתים ו"גויי-הים". זוהי כתובת הקדשה של "טאיטא מלך ארץ פלסטין" לאל-הסער של חלב. הופעת שם זה בצפון הלבאנט, שקשור ללא ספק לפלשתים שבדרומו, שופך אור חדש על שאלות היסוד בדבר מוצא הפלשתים, אופי תרבותם, ודרכי הגעתם לפלשת. ההרצאה תעקוב אחר מסלולי הגירתם ממערב אנטוליה לדרום הלבאנט, לאור המקורות הכתובים למיניהם והנתונים הארכיאולוגיים החדשים מקיליקיה, ממישור העמוק ומצפון סוריה.