עבודה זו עוסקת בטיפוסים אחדים של כלי חרס שמקורם בממצאים מתוך אתרים שונים בארץ-ישראל שתוארכו בין המאות הט'-י"א לסה"נ, וכן כלי המתכת מתוך מטמון קיסריה שנתגלה בשנת 1995. המטמון מקיף כלי- בית למיניהם ובהם כלי מאור וחימום, כלים לבישול ואחסון ומערכות כלים לשימוש בבית המרחץ.


זיהוי הכלים מסתמך במידה רבה על תעודות מן הגניזה של בית-הכנסת אבן-עזרא בקהיר, שפורסמו ע"י ש.ד. גויטיין, ועוסקות בהיבטים שונים של חיי הקהילות היהודיות במרחב שבין ספרד להודו במאות הי"א-י"ג לסה"נ. תעודות שונות מתייחסות לבית ומנהגיו ומתוכן ניתן היה למצוא עדויות בנוגע לכלים, צורתם ואופן השימוש בהם.


מקור נוסף הם איורים לכתבי-יד אסלאמיים מאיראן מן המאות הי"ד-ט"ז לסה"נ המתארים חיי יומיום, בילויים בחיק הטבע ואירועים מלכותיים ובהם כלים שונים שנלוו להתכנסויות חברתיות אלו. לעתים דומה, כי איורים אלו מהווים מעין עדות מצולמת לתקופתם, בתארם את הכלים והחפצים השונים שהיו מקובלים באותה עת.


במסגרת העבודה יוצגו שלוש קבוצות של כלים, כלי חרס ובהם ספלים, פכים וכלי קיבול למים, כלים המוצעים ככלי מידה לדגנים יחד עם כלי הקיבול שלהם, ושני טיפוסים של מגשים שנועדו ככל הנראה לאירועים חברתיים שונים.


מסקירת הכלים ותעודות הגניזה עולה כי אחדים מן הפריטים שייכים למערכות של כלים שיועדו לצורך מסויים כמו מערכת כלים לשתיה, וכלים להגשת מזון. מגמה זו מתפתחת בד בבד עם התבססות מעמד הבורגנות בעולם האסלאמי במאות הי'-י"א לסה"נ.