בשנים האחרונות (2005-1994) נחשפו שרידים רבים מהתקופה הצלבנית במסגרת חפירות הצלה שנערכו ביפו – באזור שוק הפשפשים, מתחם השעון, מבנה המשטרה (הקישלה) ובאזור רציף הנמל. חפירות אלה אשר התקיימו ממזרח, מדרום ומצפון לתל הנישא, תרמו להרחבת הידע הקיים על תולדות העיר והביאו להתפתחות כיווני מחקר חדשים בנוגע לתולדותיה של יפו ולשלבי התפרסותה העירונית. חפירות אלה שנערכו באזורים אשר טרם נחפרו בעבר היוו הזדמנות להרחיב את הידע הקיים על קורותיה של העיר בתקופה הצלבנית, ועל אותם מסדרים צבאיים אשר היו בין המסדים החשובים בהגנתה של העיר יפו ובעיצוב מעמדה הצבאי והמדיני.


הרצאה זו תנסה לשלב בין בחינת המצאי הארכיאולוגי אשר נחשף בחלקי העיר הצלבנית לבין התיעוד ההיסטורי הנזכר במקורות התקופה במאות השתים עשרה והשלוש עשרה. שילוב זה בין המרכיבים השונים יאפשר מתן תמונה רחבה יותר על תולדותיה של העיר בתקופה הצלבנית ועל מעמדם של המסדרים הצבאיים (הוספיטלרים, טמפלרים, טבטונים ולזריטים) אשר הקימו מספר מאחזים בתחומה. יותר מכל יתרום הדבר ללימוד פרק נוסף וחשוב בתולדותיה של העיר יפו בימי ביניים, בתקופה בה ידעה העיר תמורות רבות ותהפוכות צבאיות ומדיניות.