גבולות הפרובינקיות פלסטינה וערביה עברו שינוים מהותיים במאות הרביעית והחמישית לסה"נ. השינוי הראשון חל בשנים האחרונות של המאה השלישית, כאשר החלק הדרומי של פרובינקיה ערביה הפך להיות חלק של פלסטינה. נשאלת השאלה, האם הנגב (עם חלק גדול של חצי האי סיני) ודרום עבר הירדן עברו כיחידה אחת, או כיחידות מנהליות נפרדות שעברו 'גלגולים' שונים. השינוי השני היה יצירתה של פרובינקיה נוספת בשם ערביה (Nea Arabia) מחלקים של ערביה ושל פלסטינה, לתקופה קצרה סביב שנת 320. השאלה הנשאלת, האם באמת התקיימה הפרובינקיה 'ניאה ערביה'? השינוי השלישי היה חלוקתה של פלסטינה לשלוש פרובינקיות ויצירתה של 'פלסטינה סלוטאריס' או 'השלישית' בעבר הירדן הדרומי, בנגב ובסיני. השאלה הנשאלת היא מהו תאריך יצירתה של פלסטינה השלישית. שינוי רביעי חל במאה החמישית כאשר הרצועה שבין וודי אל חסה לוודי מוג'יב עברה מערביה לפלסטינה. נשאלת השאלה האם אפשר להצביע על התאריך המשוער של מעבר זה?