בחפירות ההצלה שמבצעת רשות העתיקות במשמר דוד, לבקשת מינהל מקרקעי ישראל, נחשפו שרידי ישוב גדול המתוארך החל מהתקופה המוסלמית הקדומה וכלה בתקופה הצלבנית. במקום נתגלו מבני מגורים, בתי אמידים, מבני ציבור, רחובות וסמטאות, אזור תעשייתי ובו מתקנים חקלאיים ועוד. גולת הכותרת של החפירות הינו מבנה עגול בקוטר של כ- 10 מטרים אשר השתמר לגובה של כ- 3 מטרים והוא בנוי מאבני גזית מסותתות היטב. ריצפת המבנה מרוצפת בפסיפס צבעוני ומעוטרת בדגמים גיאומטריים וכן בדגם של עץ דקל. ארכיאולוגים מרשות העתיקות אמרו כי מדובר במבנה יחידי מסוגו שאיננו מוכר מחפירות ארכיאולוגיות שנערכו עד כה בארץ. "המבנה אומנם מתוארך לתקופה הביזאנטית-מוסלמית אך מהותו וייעודו אינם נהירים" נמסר.


ד"ר אלי ינאי, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, ציין כי מבנים כדוגמת המבנה שנחשף מציינים בד"כ מאורע היסטורי משמעותי בעובר האוכלוסייה שהתיישבה במקום. "זה יכול להיות מבנה לזכר אדם שהוצא להורג על קידוש השם, נס שהתרחש באתר, או ביקור של קדוש" אמר ינאי.

חשיבותם של ממצאי החפירה ותרומתם לחקר העבר הינם בעוצמת השרידים, גודלו של הישוב האומיי המשתרע על פני כשישה דונם והעדויות על כך כי האוכלוסייה ששכנה במקום הייתה אוכלוסייה נוצרית טרם התאסלמותה. הממצאים התומכים בהנחה זו הינם סממנים נוצריים מובהקים כגון צלבים, אשר נחשפו על גבי נרות חרס, וכתובות ביוונים עתיקה בהן נאמר "אם האלוהים" - אמירה נוצרית האופיינית לתקופה הביזאנטית. לכך מתווסף הימצאותו של אזור תעשייתי לייצור יין בקנה מידה גדול, לשימוש התושבים המקומיים ולצרכי מסחר. לעומת זאת מטבעות הברונזה שנחשפו באתר נושאים את שמותיהם של חליפים מהתקופה האסלאמית הקדומה ועל חלק מהן נכתבה בערבית: "אין אללה מבלעדי אללה ומוחמד עבד האלוהים".