תחילתה של השנה האזרחית הנהוגה לפי המניין הנוצרי בתקופה הרומית. תחילה נהגו באימפריה הרומית לחגוג את תחילת השנה החדשה בחודש מרץ מאחר ובו מתחיל האביב. בשנת 46 לפנה"ס, עם מינויו לתפקיד "פונטיפקס מקסימוס" (הכהן הגדול), הנהיג יוליוס קיסר לוח שנה (הלוח היוליני) שלפיו חגגו את תחילת השנה החדשה בחודש ינואר (על שם האל יאנוס – אל בעל שני פנים; האחד מביט קדימה והשני אחורה).
 
במאה השישית לספירה הציע הנזיר דיוניסיוס אקסיגוס שהאימפריה הביזנטית הנוצרית תתנתק מההרגלים הפגאניים שנקבעו בימי רומא. לפיכך, הוא הציע לחגוג את ראש השנה החדשה בחודש מרץ בתאריך 25/03, שהוא יום הבשורה על לידתו של ישו, המבשר את תחילתו של עידן חדש בחיי האנושות. הצעתו התקבלה והעולם הנוצרי החל לחגוג את השנה החדשה בתאריך 25/03, נוהג שהתקיים עד לשנת 1582. בשנה זו האפיפיור גריגוריוס ה-13 עידכן את לוח השנה היוליאני והנהיג את לוח חדש (הלוח הגרגוריאני). במסגרת תיקונים אלה החזיר את חגיגות ראש השנה לתאריך 01/01.
 
סילבסטר איננו קשור כלל לחג ראש השנה. הוא היה אפיפיור שהכנסייה מייחסת לו את טבלת קונסטנטינוס הגדול. רצה הגורל והוא מת בתאריך 31/12/340. לאחר מותו קבעה הכנסייה את תאריך 31/12 כיום זיכרון לו, אף שאינו חובה לנוצרים. בעקבות השינויים של גריגוריוס ה-13, ובעיקר בהשפעה אמריקאית, החלו אנשים מערבבים אט אט בין שני המועדים, כך שהיום הם מוזכרים בכפיפה אחת.
 
לוח השנה הנוצרית מחושב על פי שנת השמש, היינו סיבוב כדור הארץ סביב השמש. כדור הארץ משלים סבוב אחד שלם סביב השמש ב-365 ימים בערך.
 
השנה המוסלמית מחולקת לשנים עשר חודשי ירח, הקצרים ממספר הימים של חודשי השמש, ואשר קשורים להקפת הירח את  כדור הארץ. על כן, מועדי החגים המוסלמים משתנים תמיד והם נחוגים לעיתים בקיץ ולעיתים בחורף.
 
לוח השנה המוסלמית הנקרא "לוח ההג'רה" מתחיל באירוע ההיסטורי "הג'רה",  הגירת הנביא הנביא מחמד מהעיר מכה לעיר "יתרב" שנקראה מאוחר יותר "אל-מדינה". האירוע עצמו היה בשנת 622 לספירה (לפי הלוח היוליאני). מחמד עבר ממכה למדינה מאחר ובמכה לא קבלו את רעיונותיו והטפותיו. לעומת זאת במדינה נתקבל על ידי התומכים "אנצאר", ושם החל לבסס את מעמדו ואת שליחותו. תאריך ההג'רה המדויק לא ידוע, אולם ידוע כי המסע עצמו ממכה למדינה נמשך מספר ימים והוא הגיע למדינה בשמיני לחודש רביע אל-אואל.
 
לוח השנה המוסלמית "אל-סנה אל-הג'רה" הונהג לראשונה על ידי הח'ליף השני עומר אבן אל-ח'טאב, בשנת 638 לספירה שהיא למעשה שנת ה-17 להג'רה. הוא קבע את האירוע כתחילת השנה המוסלמית בשל חשיבות האירוע בו הפך הנביא ממטיף לראש קהילה דתית גדולה – האומה האיסלאמית.