רשות העתיקות: דין וחשבון שנתי על-פי חוק חופש המידע

האחראי על העמדת מידע לרשות הציבור: ד"ר עוזי דהרי
 
פרטי התקשרות:

    בכתב:      משרדי רשות העתיקות
                    מוזיאון רוקפלר
                    תיבת דואר 586
                    ירושלים 9100402

    טלפון: 02-6204603/4
    פקס: 02-6264274
    דואל: uzi@israntique.org.il

 


 

רשות העתיקות: דין וחשבון שנתי על-פי חוק חופש המידע, התשנ"ט-1999

ההנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית :

הרשות פועלת מתוקף הוראות חוק העתיקות והתקנות הנובעות ממנו, מתוקף חוק רשות העתיקות והתקנות הנובעות ממנו, ומתוקף נהלי עבודה פנימיים אותם ניתן לראות בתיאום מוקדם בארכיון הרשות.

 

1. מבנה הרשות

 

2. תחומי האחריות

 

3. מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה

 

4. יחידות הנותנות שירות לאזרח – פרישתן הגיאוגרפית, ודרכי התקשרות

 

5. עיקרי הפעילות בשנה החולפת (2013):

פורטל האינטרנט של הרשות פועל בעברית ובאנגלית, וחלקית גם בערבית. הפורטל מורכב מאתר הבית ובו מידע רב ומגוון על הרשות ופעילותה ועל אתרי עתיקות ברחבי ישראל. אתר כתב העת חדשות ארכיאולוגיות, אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל, אתר שימור מורשת התרבות הבנויהאתר עכו, אתר חומות ירושלים, אתר הארכיון המדעי ואתר אגודת הידידים של רשות העתיקות בארצות הברית, ובו בעיקר מידע על "הקריה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל". כמו כן מצוי בפורטל אתר מרכז דוידסון שבעיר העתיקה ובו מידע רב על תולדות ירושלים והארכיאולוגיה שלה. שני אתרים חשובים נוספו לפורטל הרשות: אתר הארכיון המדעי ובו בשלב ראשון כל התיקים הקשורים בירושלים ובעכו, ואתר האינטרנט של מגילות ים המלח שנעשה בשיתוף פעולה עם חברת גוגל.בנוסף הועלו לפורטל הרשות נהלי הרשות.

חפירות ארכיאולוגיות:

בשנת 2013 ביצעה הרשות 294 חפירות ארכיאולוגיות, הרשות הנפיקה 64 רישיונות והרשאות לסקרים לעצמה ולגורמים חיצוניים, וכן 77 רישיונות חפירה לגורמים חיצוניים, בסה"כ הנפיקה הרשות 435 הרשאות ורישיונות לחפירות ולסקרים ארכיאולוגיים.

החפירות המרכזיות שנערכו בשנת 2013 הן:  

  •  בירושלים: עיר דוד (חניון גבעתי, הרח' המדורג, שער המים); בית שטראוס; מעלה המוגרבים; בית שמש (מתחם גולובנצ'יק); ח' דרבן/אשתאול; הר חומה (מנזר)
  • במרכז הארץ: יפו; נס-ציונה; תל-קשיש; אפולוניה; חריש.
  • בצפון הארץ: תל שדור; הר יונה / עין מאהל; עין ציפורי; אחיהוד.
  • בדרום הארץ: אלומה; נחל שקמה / בית קמה; כסייפא

• הוגשו לפרסום 393 דוחות מדעיים


• הוצאו לאור 6 ספרים מדעיים בסדרות: עתיקות ו- IAA Reports, וכן 281 מאמרים פורסמו בחדשות ארכיאולוגיות במהדורה האינטרנטית.

• הרשות הציגה תערוכת ענק על הארכיאולוגיה של בית ראשון ושני ומגילות ים המלח בארה"ב (בניו-יורק, פילדלפיה וסינסינטי). התערוכה עברה בשנת 2013 לבוסטון, שם הוצגה חצי שנה ומשם עברה לסולט לייק סיטי. תערוכת המגילות שהוצגה בדרנטה שבהולנד נמצאת במנוחה והיא אמורה לעבור ליעדים נוספים באירופה. תערוכה נוספת מעתיקות יפו הוצגה בפרנקפורט שבגרמניה.


• הוקם מינהל פיקוח • בניית שלד בית הרשות המבוצע באמצעות חברת סולל בונה בעיצומה, שלד הבניין אמור להסתיים בשנת 2014.  

6. פעילות הרשות בשנה הנוכחית (2014) 
ככלל הרשות נערכת לפעילות ברמה דומה לשנה החולפת, להלן כמה דגשים לתכנית העבודה 2014:
א. כוח האדם יישאר במתכונת דומה לשנה החולפת
ב. הפעילות בחפירות הצלה לא תקטן.
ג. פעילות השימור לא תקטן.
ד. נגדיל את היקף התצוגות והתערוכות הארכיאולוגיות בארץ ובעולם.
ה. פרויקט דימות מגילות ים המלח ימשיך.
ו. שלד בית הרשות עד כולל יציקת הגג העליון יסתיים בשנת 2014, ועד סוף הרבעון הראשון של שנת 2015 תסתיים בניית שלד הבניין כולו לרבות ריצופים, חיפויי אבן, שערים חיצוניים, ופיתוח סביבתי. בשנת 2015 מתוכננת להיבנות בגרמניה חופת הבניין, שתוצב לקראת סוף שנת 2015. 

 

7. תקציב הרשות בשנה החולפת (2013):

התקציב שאושר בידי מועצת הרשות לשנת 2013 היה 195,400,000 ₪, מתוכו 52,000,000 ₪ תקציב מדינה לפעילות שוטפת, ו- 143,400,000 ₪ הכנסות ממיזמים ארכיאולוגיים, מיזמי שימור, תרומות והכנסות מפעולות חינוך.  

 

8. פירוט הוצאות הרשות בפועל על-פי סעיפי התקציב בשנה החולפת: 
א. הוצאות לפעילות שוטפת: 52,000,000 ש"ח
ב. הוצאות לפעילות מיזמית: 157,463,000 ₪. 
 

9. תקציב הרשות שאושר לשנה הנוכחית (2014): 
א. הוצאות לפעילות שוטפת: 53,000,000 ₪.
ב. הוצאות לפעילות מיזמית: 153,000,000 ₪.
ג. סה"כ תקציב הרשות לשנת 2014: 206,000,000 ₪.


10. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור: 
פרט לפרסומים המדעיים יצאו לאור שתי חוברות בסדרת דבר עבר שנשלחו לכל נאמני רשות העתיקות ועובדיה.

 

11. המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית

הרשות פועלת מתוקף הוראות חוק העתיקות והתקנות לפיו, מתוקף חוק רשות העתיקות והתקנות לפיו ומתוקף נהלי עבודה פנימיים אותם ניתן לראות בתיאום מוקדם בארכיון הרשות ובאתר האינטרנט.

 

12. תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

לרשות ארבעה מאגרי מידע עיקריים:
(1) ספריית רשות העתיקות, הנחשבת לספרייה הטובה ביותר במזרח התיכון לארכיאולוגיה
(2) ארכיון הרשות, ובו ריכוז מידע על אתרי עתיקות, חפירות וסקרים שנערכו בארץ מתקופת המנדט ועד לימינו
(3) פרסומי הרשות – הרשות מפרסמת את מחקריה המדעיים בארבע סדרות ובפרסומים נוספים: "חדשות ארכיאולוגיות", "עתיקות", IAA Reports"" ו"סקר ארכיאולוגי של ישראל".

(4) אתרי האינטרנט של הרשות. נדגיש השנה את האתר החדש למחקר ושימור מגילות ים המלח ואת אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל. רשימה מפורטת של אתרי האינטרנט מצויה בעמוד הבית של אתר הרשות.

 

13. קרנות ומלגות במימון הרשות
לרשות קרן השתתפות בכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל המיועדת בעיקר לרווחת עובדי הרשות. כמו כן לרשות קרן למימון לימודים לעובדי הרשות. לקרן כללים ברורים, והיא מממנת חצי משכר הלימוד לתארים מתקדמים בארכיאולוגיה ובמדעי העזר הקשורים לארכיאולוגיה. 

 

14. תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם
הרשות משתתפת במימון כתב העת "קדמוניות" שבהוצאת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה. כמו כן היא שותפה בארגון ובמימון כנסים מדעיים בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

15. מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת

א. בשנת 2013 התקבלו בארכיון הרשות כ- 1300 בקשות לעיון בתיקים מדעיים או/ו מנהליים.
ב. התקבלו כ- 182 בקשות למידע אתרים מתוכם 8 בקשות למידע דיגיטאלי בתשלום אגרת חוק חופש המידע ו5 בקשות למידע מרוכז על-פי חוק חופש המידע.
ג. מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה: לא הוגשו עתירות על החלטות הממונה.
ד. מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה: לא הוגשו עתירות על החלטות הממונה.
ה. ובנוסף לפניות לממונה הוגשו עוד 2584 בקשות למידע דרך אתר האינטרנט, כל הבקשות טופלו בתוך עד 30 ימים מיום הבקשה.