שם כתובת תאריכים

Royal Ontario Museum (ROM)

100 Queen’s Park Crescent, Toronto, Ontario, 45S 2C6,
Canada

03.01.2010- 27.06.2009

Science Museum of Minnesota

120 West Kellogg Boulevard, Saint Paul, MW 55102
USA

11.03.2010-29.08.2010