Israel Antiquities Authority
נגישות

מחסן חומרים אורגניים

אלפי ממצאים עשויים מחומרים אורגניים, כגון אריגים, מקלעות, חבלים, כלי עץ, עור, פירות וזרעים שמורים במחסן מבוקר אקלים (טמפרטורה ולחות), כיסוי תאורה נגד קרינת UV ואריזות לא חומציות.
 
 
 
התנאים התורמים להשתמרות ממצאים אורגניים הם:
•         אקלים יבש
•         צמידות למתכת שעברה קורוזיה
•         התפחמות כתוצאה משריפה
•         סביבה מימית אנאירובית
•         סביבה קפואה
 
 
הממצאים השתמרו בארץ בעיקר במדבר יהודה, הערבה והנגב. הם נחשפים בדרך כלל באופן חלקי, כשהם מלוכלכים ושבירים. הממצאים מצולמים לפני השימור, בתהליך הטיפול ולאחריו. על פי הרכבם מחליטה המשמרת על אופן הטיפול.
הממצאים הקדומים ביותר השמורים במחסן החומרים האורגניים הם מלפני 12,000 שנה. הממצאים החשובים ביותר הם מנחל חימר, מערת הלוחם, מצדה, קומרן ומערת האגרות.
 
מקורם של ממצאים אלה בחפירות מסודרות ורובם מתוארכים. לכן הם משמשים חומר עזר למוזיאונים ברחבי העולם שבהם מצויים אריגים ממקורות בלתי-ידועים שנרכשו בעיקר בסוף המאה הי"ט ובראשית המאה הכ'.
חומרים אורגניים משמשים גם לבדיקות פחמן-14. לדוגמה, אריגים עשויים צמר, פשתן וכותנה הם צמחים וחומרים חד-שנתיים בגידול, ולכן סביר שמייצגים את יום הקציר או הגז, אז חדלו לקלוט פחמן אטמוספרי והחל תהליך ההתפרקות. מנגד, גזעי עצים ופחמים עשויים להיכרת שנים רבות קודם ולשמש גם בשימוש משני מתמשך. לכן הם פחות מדוייקים או לפחות קיים חשש לאמינות התיארוך ולדיוק .
 
משימות הענף כוללות עבודת אוצרות כולל עזרה בהקמת תערוכות, מחקר, פרסום, הרצאות וזיהוי חומר.
 
ממצאים אורגניים אוצרת ד"ר אורית שמיר
כלי עצם אוצרת אלגרה סבריאגו