עזבונות השמורים בארכיון רשות העתיקות

על-פי נוהל עיון ופרסום חומר ארכיוני השמור בארכיון המדעי של רשות העתיקות בתוקף משנת 2002, סעיף 13.


ראש ענף ארכיון ראשי להגביל את העיון בחומרים בשל:

א.    החומר טרם סודר ונרשם
ב.    החומר הדרוש נמצא בשימוש של אחרים
ג.    החומר רוש לעבודתו הפנימית של הארכיון
ד.    אין גישה לחומר מסיבות טכניות

הארכיון רשאי לאפשר עיון בעזבונות אך ורק כאשר החומר מסודר, ממיון ורשום ובהתאם לתנאי
מוסר החומר (ראה חוק הארכיונים תשט"ו 1955, סעיפים 5, 6, 7, 10).


עזבונות:

1. ד"ר מרים אבישר – Dr. Miriam Avissar
2. מר דוד אלון – Mr. David Alon
3. ד"ר קלר אפשטיין – Dr. Claire Epstein
4. ד"ר עמנואל בן-דור – Dr. Emmanuel Ben-Dor
5. מר יהודה בן-יוסף – Mr. Yehuda Ben-Yosrf
6. מר פסח בר-אדון – Mr. Pessah Bar-Adon
7. מר פריץ ברגר – Mr. Fritz Berger
8. פרופ' משה דותן – Prof. Moshe Dothan
9. מר אדם דרוקס – Mr. Adam Druks
10. פרופ' יזהר הירשפלד – Prof. Yizhar Hirschfeld
11. אדר' אשר חירם – Architect Dr. Asher Hira
12. אדר' דן (מקס) טנאי – Architect Dan (Max) Tannai
13. גב' אורה יוגב - Ms. Ora Yogev
14. ד"ר זאב ייבין – Dr. Ze’ev Yeivin
15. פרופ' שמואל ייבין – Prof. Shmuel Yeivin
16. ד"ר רודולף כהן – Dr. Rudolph Cohen
17. גב' חנה כצנשטיין – Ms. Hana Katzenstein
18. מר שלום לוי – Mr. Shalom Levy
19. ד"ר יוסף ליבוביץ – Dr. Joseph Leibovitch
20. ד"ר יוחנן לנדאו – Dr. Yohanan Landau
21. מר משה מיכאל מאיר – Mr. Moshe Michael Meyer
22. מר עזרא מאירהוף – Mr. Ezra Meyerhof
23. מר יהודה נאמן – Mr. Jehuda Neeman
24. פרופ' אליעזר ליפא סוקניק – Prof. Eleazar-Lipa Sukenik
25. מר יעקב עורי – Mr. Jacob Ory
26. מר פנחס פורת – Mr. Pinchas Porat
27. מר מיכאל פייסט – Mr. Michael Feist
28. אדר' יעקב פינקרפלד – Architect JacobPinkerfeld
29. ד"ר משה פראוסניץ – Dr. Moshe W. Prausnitz
30. מר נחמיה צורי – Mr. Nehemia Tzori
31. פרופ' אהרון קמפינסקי – Prof. Aharon Kempinski
32. ד"ר יעקב קפלן וגב' חיה ריטר-קפלן – Dr. Jacob Kaplan and Ms. Haya Ritter-Kaplan
33. פרופ' אבנר רבן – Prof. Avner Raban
34. מר בצלאל רבני – Mr. Bezalel Ravani
35. פרופ' בנו רותנברג – Prof. Beno Rothenberg
36. ד"ר לוי-יצחק רחמני – Dr. Levi-Yitzhak Rahmani
37. מר יוסף שוויג – Mr. Samuel Joseph Schwaig