על-פי נוהל עיון ופרסום חומר ארכיוני השמור בארכיון המדעי של רשות העתיקות בתוקף משנת 2002), סעיף 13.

ראש ענף ארכיון ראשי להגביל את העיון בחומרים בשל:
א.    החומר טרם סודר ונרשם
ב.    החומר הדרוש נמצא בשימוש של אחרים
ג.    החומר דרוש לעבודתו הפנימית של הארכיון
ד.    אין גישה לחומר מסיבות טכניות

הארכיון רשאי לאפשר עיון בעזבונות אך ורק כאשר החומר מסודר, ממיון ורשום ובהתאם לתנאי מוסר החומר (ראה חוק הארכיונים תשט"ו 1955, סעיפים, 5, 6, 7, 10).

 

עזבונות: 

1. פרופ' מיכאל אבי-יונה – Prof. Michael Avi-Yona
2. מר דוד אלון - Mr. David Alon
3. ד"ר קלר אפשטיין - Dr. Claire Epstein
4. ד"ר עמנואל בן-דור – Dr. Emmanuel Ben-Dor
5. מר פסח בר-אדון - Mr. Pessah Bar-Adon
6. מר פריץ ברגר - Mr. Fritz Berger
7. פרופ' משה דותן - Prof. Moshe Dothan
8. מר אורי דינור - Mr. Uri Dinur
9. מר אדם דרוקס - Mr. Adam Druks
11. פרופ' יזהר הירשפלד – Prof. Yizhar Hirschfeld
12. מר עמוס חריף - Mr. Amos Harif
13. אדר' דן (מקס) טנאי - Architect Dan (Max) Tannai
14. גב' אורה יוגב - Ms. Ora Yogev
15. גב' אפרת ייבין – Ms. Ephrat Yeivin
16. ד"ר זאב ייבין – Dr. Ze’ev Yeivin
17. פרופ' שמואל ייבין – Prof. Shmuel Yeivin
18. ד"ר רודולף כהן - Dr. Rudolph Cohen
19. גב' חנה כצנשטיין – Ms. Hana Katzenstein
20. מר שלום לוי - Mr. Shalom Levy
21. ד"ר יוסף ליבוביץ – Dr. Joseph Leibovitch
22. ד"ר יוחנן לנדאו – Dr. Yohanan Landau
23. מר משה מיכאל מאיר - Mr. Moshe Michael Meyer
24. מר יהודה נאמן – Mr. Jehuda Neeman
25. פרופ' אליעזר ליפא סוקניק – Prof. Eleazar-Lipa Sukenik
26. מר יעקב עורי - Mr. Jacob Ory
27. מר פנחס פורת - Mr. Pinchas Porat
28. מר מיכאל פייסט - Mr. Michael Feist
29. ד"ר משה פראוסניץ - Dr. Moshe W. Prausnitz
30. מר נחמיה צורי - Mr. Nehemia Tzori
31. פרופ' אהרון קמפינסקי - Prof. Aharon Kempinski
32. ד"ר יעקב קפלן וגב' חיה ריטר-קפלן - Dr. Jacob Kaplan and Ms. Haya Ritter-Kaplan
33. פרופ' אבנר רבן – Prof. Avner Raban
34. מר בצלאל רבני - Mr. Bezalel Ravani
35. פרופ' בנו רותנברג – Prof. Beno Rothenberg
36. ד"ר לוי-יצחק רחמני - Dr. Levi-Yitzhak Rahmani
37. מר יוסף שוויג - Mr. Samuel Joseph Schwaig