Israel Antiquities Authority
נגישות

על אודות תחום אוצרות המדינה

העתיקות הנחשפות בחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל או נמצאות/ נלקטות/ נחשפות באקראי שייכות על פי חוק למדינת ישראל. רשות העתיקות באמצעות תחום אוצרות המדינה ממונה על רישום, צילום ותיעוד מדעי מלא וממוחשב של העתיקות. תיעוד זה משמש כמאגר מידע מרכזי לחוקרים ואוצרים בארץ ובעולם.

רשות העתיקות באמצעות תחום אוצרות המדינה אחראית לשמירה ולפיקוח על שלמות העתיקות, ייעוץ למוזיאונים, ייזום תערוכות והשאלת ממצאים למוזיאונים ולתצוגות בארץ ובעולם.
באוצרות המדינה רשומים כ-מיליון פריטי עתיקות ובהם: מגילות, מטבעות, כלי חרס, כלי אבן, כלי זכוכית, תכשיטים, חפצי עץ ומתכת. בנוסף, פריטים ארכיטקטוניים, מתקנים חקלאיים ועוד.
משרדי ומחסני אוצרות המדינה ממוקמים בבית-שמש, במוזיאון ישראל, במוזיאון רוקפלר ובהר-חוצבים.

מנהל התחום:
ד"ר מיכאל סבן, טל' 02-9922513/4
פקס 02-9922256

 

עוזרת מנהלית

גב' רחלי הראל, טל' 02-9922513/4
פקס 02-9922256

ראש ענף מטבעות
ד"ר דונלד צבי אריאל, טל' 02-56384212 (שלוחה 120)

ראש ענף תצוגות בארץ ואוצרת חומרים אורגניים
ד"ר אורית שמיר, טל' 02-9922513
פקס 02-9922256

 

 אוצרת התקופה האסלאמית 
ד"ר איילה לסטר טל' 02-9922513/4

 

אוצרת התקופות הקלאסיות
גב' עדי זיו-אסודרי טל' 02-9922513/4

 
אוצרת תקופת הברזל והפרסית
גב' דבי בן-עמי טל' 02-9922513/4

אוצרת תקופות הברונזה והכלקולית
גב' גלית ליטני טל' 02-9922513/4

אוצרת התקופות הפרהסטוריות
גב' נטליה גובנקו טל' 02-9922513/4

 

אוצרת פריטים ארכיטקטוניים
גב' איילת גרובר טל' 02-9922513/4

 

אוצרת מחסן רוקפלר ופסיפסים
גב' אלגרה סבריאגו טל' 02-6204674

אוצרת נומיסמטיקה 
ד"ר גבריאלה ביכובסקי, טל' 02-5638421 (שלוחה 121)

אוצר נומיסמטיקה
מר רוברט קול טל' 02-5638421 (שלוחה 120)

 

אוצרת

גב' נוית פופוביץ, טל 02-9922513/4

 

אוצרת ענף תצוגות בארץ

גב' עדנה אייש, טל' 02-9922513