השנה האחרונה הוקדשה לחפירת חלק ניכר מן הרחבה המרוצפת שהשתרעה מצפון לבריכת השילוח שמימי הבית השני, שחלקים ממנה נחשפו קודם לכן. נחפר שטח צר וארוך המשתרע לרוחב עמק הטירופויון, ממצוק הסלע הדרומי-מזרחי של גבעת עיר דוד, ועד סמוך למדרון היורד מהר ציון. החפירה הגיעה לקצה הדרומי של הרחוב ההירודיאני המדורג, היורד מאזור הר הבית שבצפון. קטעים מרחוב זה נחשפו כאן לראשונה בשלהי המאה ה-19 בידי בליס ודיקי.  קטע נוסף, מעט צפונה יותר חשפה בשנות הששים ק' קניון (שטח  N ).
 
ריצוף האבן נשתמר בשלמותו. חוליות עמודים אחדות שנמצאו נפולות, או משולבות בקיר ביזנטי, מתוארכות גם הן, על פי מאפייניהם האדריכליים, לימי הבית השני. עמודים אלה היוו ככל הנראה קולונדה שתחמה מצפון את בריכת השילוח, ואולי גם תמכה בגג מאורך לאורך צפונה של הבריכה. 
 
על גבי ריצוף הרחבה, בשני קצותיה במזרח ובמערב, נמצאו מפולות וממצאים מימי הבית השני, שהתגלגלו אליה מן המדרונות התוחמים אותה, היורדים מעיר דוד במזרח ומהר ציון במערב. על-פי החרסים, שברי כלי האבן והמטבעות (בעיקר מימי המרד הגדול) אלה שרידי מבני מגורים מן המאה הא' לספה"נ שהתמוטטו אל הרחבה. לעומת זאת, על-גבי החלק המרכזי של הרחבה המרוצפת נבנה קיר מאבנים בשימוש חוזר (כולל חוליות עמוד) אל נכון מן התקופה הביזאנטית. אלה הם שרידי הבנייה המאוחרים ביותר באיזור. מעליו קיימת הצטברות עפר וסחף שעוביה מגיע ל- 10 מ' חסרת כל שרידי בנייה.