יום העיון השישי המשותף של המכון ללימודי ים, החוג לציויליזציות ימיות ומוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה ושל מרחב צפון ברשות העתיקות, מוקדש גם הפעם לזכרו של פרופסור אבנר רבן שהיה מיוזמי מסורת הכנסים המשותפים.

בשלושת המושבים שזורים סיכומים של מחקרים, דיווחים ראשוניים על חפירות הצלה ותיאור מפעלי שימור.

במושב הראשון יוצגו ממצאים מחפירות באתרים פרהיסטוריים שנערכו לאחרונה. בגיא יפתחאל, שמוכר כבר מחפירות קודמות, נערכה חפירה רחבת היקף ונמצאו שרידים יוצאי דופן שמאירים את התקופה הניאוליתית באור חדש. בארץ' אל-סמרה נחשף מכלול ממצא מהתקופה הניאוליתית ובעזרתו ניתן להסביר את ישובי התקופה בעמק עכו. בחוף שחף שבמערב הכינרת נחשף אתר זעיר מהתקופה הנטופית והוא שופך אור חדש על יישוב האזור באותה תקופה.

המושב השני מוקדש למחקרי עכו וסביבתה. הרצאה אחת תציג פרק מתוך מחקר רחב יריעה על תולדות עיור עמק עכו בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת וההרצאות האחרות יתארו מחקרים ותגליות על תולדותיה המאוחרים של העיר עכו, למן התקופה ההלניסטית.

במושב השלישי יוצגו פרויקטים חדשים העוסקים בארבעה היבטים של הקשר בין המורשת התרבותית ותושבי הארץ. בטבריה נערך מפעל מקיף של הפיכת אזור חפירות מוזנח לפארק ציבורי ובמהלכו נחשפה תגלית מיוחדת. פרויקט שני מתמקד בלימוד ושימור אוצרות ההיסטוריה שבעל-פה, השלישי מוקדש לשימור נכסי התרבות הבנויים תוך דגש על יצירת שותפות עם תושבי העיר והרביעי עוסק בקירוב בין מכמני אתרים ארכיאולוגיים והתושבים שחיים בקרבתם.

אנו מקווים שיום העיון יהיה מרתק ומעניין למאזינים ולמרצים כאחד.