בין השנים 2007-2008 ביצעה רשות העתיקות חפירות הצלה נרחבות באתר יפתחאל הסמוך לצומת המוביל, בגליל התחתון. בחפירות החדשות נחפרו ארבעה שטחים חדשים בנוסף לחמשת השטחים שנחפרו בשנות ה 80- וה 90- . שטח I בחלקו הצפוני של האתר, שטחים H ו- F במרכז ושטח G בחלקו הדרומי. בחפירות חידושים
רבים שלהם השלכות רבות על חקר תקופות הניאולית בדרום הלבנט. ביניהם יש לציין חשיפתן של שתי שכבות מהתקופה הניאוליתית הקיראמית מתרבויות יריחו IX וואדי רבה ששרידיהם נחשפו בשטחים G ו- .I


בתקופה הניאוליתית הקדם קיראמית ב’ היה האתר גדול מכפי שסברו בעבר. גודלו נאמד ביותר מארבעים דונם ובהם נצפתה התיישבות צפופה. החשיפה הנרחבת של מבנים בעלי רצפות טיח מקדמת את הבנת האדריכלות והארגון הפנים יישובי של התקופה. לחלק מהמבנים אופי קהילתי ותוכניתם השתנתה במרוצת הזמן. נתגלו שני
שלבי ישוב מן הניאולית הקדם-קראמי ב’. הקדום נחשף בשטחים I ו- F ומתוארך לשלב התיכון של התקופה, והמאוחר נחשף בשטח G בלבד ושויך לשלב המאוחר של הניאולית הקדם-קרמי ב’.


הקבורות הרבות, גילויין של שלוש גולגלות מכויירות, קבורה טקסית של חיות ואלמנטים ארכיטקטוניים ייחודים אחרים, מעידים על חיי חברה ופולחן שוקקים באתר. ממגורות שבאחת מהן נתגלו עדשים, כמויות הצור הגדולות המסותת בטכנולוגיה נביפורמית, וממצאים שמקורם מרחוק, מעידים על מרכזיותו של יפתחאל בתקופה הניאוליתית הקדם- קיראמית ב’.