המחקר המוצג בהרצאה עוסק בתבליטים של המפורסם במונומנטים הרומיים – עמוד טריאנוס. העמוד, המתאר את סיפור שני מסעות המלחמה של הקיסר טריאנוס כנגד הדאקים (101–106 לסה"נ) ושהתנשא בעיבורו של הפורום של טריאנוס ברומא, היה נשוא מחקרם של מאמרים וספרים רבים החל מן המחצית השנייה של המאה ה-י"ט. אחד מחלוצי מחקר העמוד היה החוקר הגרמני קונרד ציכוריוס (Conard Cichorius). עבודתו המדוקדקת שילבה לראשונה בחינה של העתקי הגבס של תבליטי העמוד על רקע סיורים בשטח אשר הניבו פרסום של שני אטלסים ומחקר נלווה שבהם נקבעה חלוקת הסצנות המקובלת עד היום. ההשפעה ההרסנית של זיהום האוויר ברומא במאה השנים האחרונות הפכו בימינו את ההעתקים האמורים לנאמנים יותר למקור מאשר המקור עצמו.


גילויים לאחרונה של ה- handexampler של ציכוריוס הכוללים את הערותיו, כמו גם שינויים מהנוסח הסופי שפורסם, מאפשרים הצצה נדירה אל מחקרו ואל השיקולים השונים שעמדו מאחורי החלוקה של התבליטים הלולייניים לסצנות המרכיבות את הנרטיב המוצג על פני עמוד טריאנוס.