Israel Antiquities Authority
נגישות

מפגש חוקרי עכו ויפו ברשות העתיקות


ב12 לינואר 2012 התקיים בעכו מפגש חוקרים העוסקים בשנים האחרונות במחקר הארכיאולוגי של יפו ועכו מטעם רשות העתיקות.


רקע: הצורך למפגש של ארכיאולוגים העובדים בעכו וביפו במסגרת רשות העתיקות עלה בעקבות הדמיון בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של שתי הערים, הבא לביטוי מובהק לאור תוצאות החפירות הנרחבות בשני העשורים האחרונים הנערכות בשתי הערים מטעם רשות העתיקות.


שלוש תקופות השיא, התקופות ההלניסטית, הצלבנית והעות'מאנית, חופפות בשתי הערים, שתיפקדו כערי הנמל המרכזיות של ארץ ישראל. לימוד השוואתי של עכו ויפו, בהתבסס על העולה מן החפירות כמו גם הניסיון וההתמחות האישית של כל אחד מהארכיאולוגים המעורבים בהן יוכל לקדם את המחקר המשווה בין הערים, ולהאיר נקודות שעשויות להיוותר בצל במסגרות מחקר עצמאיות ומנותקות. בקנה מידה רחב יותר, למחקר משותף יכולות להיות גם השלכות חשובות למחקר ערים היסטוריות אחרות בא"י ולאורך חופי הים התיכון. יצוין עוד שבעושר הארכיטקטורה ושאר הממצא החומרי מן התקופות המאוחרות קיים גם פוטנציאל להרחבת שורות חוקרי תקופות אלה, ששרידיהן מרבים להופיע באתרים הנחפרים על ידי רשות העתיקות בכל רחבי הארץ.

המפגש: לאחר שזוהו נתונים רבים המשותפים לשתי הערים, הוחלט במפגש הראשון להתמקד בביצורי התקופה העות'מאנית ובנושאים המתקשרים אליהם.


במהלך הסיור סקרו קובי שרביט ואליעזר שטרן את מערך חומות הים של עכו, כולל ממצאים חדשים המוסיפים מידע חשוב על יסוד חומות אל ג'זאר בתחילת המאה ה-19, שחלקם הגדול נחשף בחפירות תת-ימיות. זוהה הדמיון בסגנון הבניה והעיטורים בין החומה לבין חומות יפו שנבנו באותה תקופה, ועליהן ידוע בעיקר מטקסטים, איורים, מפות וצילומים היסטוריים. משם המשיך הסיור לחומת היבשה והחפיר שליד שער היבשה של עכו, בסמוך למרכז התיירותי בעיר העתיקה. אליעזר שטרן ודני שיאון הציגו את חומת ג'זאר כמו גם קטעים מחומת דהר אל עומאר, תוך עמידה על נקודות משותפות, הבדלים ונתונים היסטוריים וארכיאולוגיים, כולל היחס בין חומות אלה לבין מערך הביצור הצלבני במקום. הסיור כלל ביקור במוזיאון "אוצרות בחומה" הנמצא בתוככי החומה, ובו תצוגות מחיי היום יום בשלהי התקופה העות'מאנית וכן באתר קבורה שרקעו לא ברור ובמחילת גיחה, שגם הם משולבים בחומות.


לאחר ארוחת הצהריים במרכז השימור עבר הדגש אל יפו, באמצעות מספר מצגות. יואב ארבל סקר באופן כללי את הידוע על מערך הביצורים, שבניגוד לזה של עכו פורק כולו כבר במאה ה-19, כמו גם ממצא רלוונטי מחפירותיו האחרונות בקישלה וברחוב רוסלן, שם נחשפו חלקים ממערך המצדית הצפון-מזרחית ושער העיר. עמית ראם דיבר על הביצורים העות'מאנים שנחשפו בחפירות הנרחבות בבית החולים הצרפתי. אלי הדד סיפר על ממצאי חפירות נמל יפו. אלכסנדר גליק, המתמחה בהיסטוריה צבאית, סקר את התפתחות מערכי הביצורים ימי הביניים למאה ה-19, תוך דגש על השתקפותם במערכי יפו ועכו. על בסיס חפירותיה בשדרות ירושלים ורחוב רזיאל, תיארה אריולה יקואל את התפשטות יפו לאחר פירוק חומותיה, תוך שימוש במפות ומקורות המתארים את העיר המבוצרת ואת חלקיה שהתפתחו מחוץ לחומות.


המפגש הסתיים בסקירת נושאים שונים הקשורים בעבודות השימור בשתי הערים, עם דגש על הביצורים העות'מאניים. סקירות אלה הוגשו על ידי צילי גלעדי (עכו) ופאינה מילשטיין (יפו). שלי אן פלג חתמה את היום בסקירה קצרה של מרכז השימור ופעילויותיו.


סיכום: למרות שהסיור התקיים במזג האוויר סוער, המפגש היה מוצלח והשיג את רוב מטרותיו. סוכם כי יש ערך רב למפגשים מסוג זה, בעיקר כשהנושאים הנידונים כמעט ואינם באים לידי ביטוי בכנסים ארכיאולוגיים, וכשהחוקרים המעורבים לא בהכרח מודעים לתוצאות מחקר באתרים שבמידה רבה מקבילים לאלה בו עבודתם מרוכזת.

מארגני המפגש: דר' עדנה שטרן ודר' יואב ארבל, תחום חפירות וסקר, רשות העתיקות.