פירוק חומות העיר יפו שמתרחש בין שנות ה- 60 ועד למחצית שנות ה-80 של המאה ה- 19 לספירה, הינו גורם שהשפיע רבות על שינוי פני העיר בתקופה הנדונה. אחת ההשלכות של פירוק החומות היא התפתחות העיר מחוץ לגרעין הקדום. תהליך התפתחות העיר חל במספר שלבים כרונולוגיים וגיאוגראפיים. בשלב ראשון נבנים במקום ביצורי העיר וסביב הגרעין הקדום מבני מנהלה ומגורים, שווקים ועוד. בשלב השני, העיר מתרחבת ברדיוס גדול יותר, כאשר לצד העורף החקלאי מתחילים להיבנות שכונות מגורים ומערך דרכים חדש.

 

 

מערכת ניקוז תת קרקעית מן התקופה העות'מאנית.


בהרצאה נדונו שלוש סוגיות עיקריות הנוגעות להתפתחות העיר: 1) מדוע חל תהליך ההתרחבות, 2) כיצד הוא מתרחש ו-3) מה הביטוי בממצא הארכיאולוגי. להבנת הסוגיות נערכה סינתזה בין המקורות הכתובים ומפות היסטוריות שבידינו, לבין תוצאות החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בחלק הצפון-מזרחי של העיר. בחפירות אלו נתגלו בין היתר שרידי מבנים ומערכות ניקוזם, שרידי הרחובות הסלולים ותעלות הניקוז של דרכים ראשיות מן התקופה העות'מאנית. הממצא הארכיאולוגי מהחפירות החדשות תואם את המידע ההיסטורי ומשלים את הבנתינו אודות תולדות העיר יפו בתקופה העות'מאנית.

 

יסודות מבנה מן התקופה העות'מאנית.