Israel Antiquities Authority
נגישות

מגילות ים המלח - חיים ואמונה בימי התנ"ך - תערוכה


תערוכת רשות העתיקות "מגילות ים המלח – חיים ואמונה בימי התנ"ך" הוצגה במוזיאון דיסקברי בטיימס סקוור, ניו-יורק, ובמוזיאונים נוספים בארה"ב.

 

התערוכה מציגה את חיי היומיום והאמונה בארץ ישראל בתקופת המקרא ובתקופת בית שני, תוך המחשת התהליכים והתמורות שהתרחשו במהלך התקופות. התערוכה מתמקדת בתהליך התגבשותו של עם ישראל בארצו, כינון ממלכות ישראל ויהודה, וביסוס מעמדה המיוחד של ירושלים כמרכז לאומי ורוחני. זאת לצד הצגת תהליך התגבשות האמונה המונותיאיסטית בישראל והשפעתו על תהליך היווצרותן של שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות: היהדות, הנצרות והאסלאם.

 

התערוכה מציגה אוסף ייחודי המונה 20 מגילות גנוזות ולמעלה מ-500 ממצאים ארכיאולוגיים מגוונים הכוללים כלי חרס, צלמיות, מזבחות חרס ואבן, חותמות, טביעות חותם ובולות, אבני משקל, כלי אבן וגלוסקמות, פריטים אדריכליים, ממצאים אורגאניים ועוד.

 

רבים מן הממצאים מוצגים לראשונה בפני הציבור הרחב, ביניהם כאלה שנחשפו לאחרונה בתל חצור ובירושלים – עיר דוד, רחבת הכותל, חניון גבעתי.

 

אוצרות התערוכה: גב' דבורה בן-עמי – תקופת הבית הראשון
                            ד"ר ריסה לויט-כהן – תקופת הבית השני