האירועים האחרונים שפקדו את אתרי העתיקות גרמו לפגיעה קשה ולהרס עצום בנכסי המורשת התרבותית של מדינת ישראל.


מספר אתרי המורשת מוגבל ואינו מתחדש, וכל פגיעה בהם יש בה משום נזק בלתי הפיך, ההורס לעד חלק ממורשת הארץ.


הפגיעות נבעו הן מאסונות טבע כגון הסערה בחורף דצמבר 2010 שפגעה בחופי ישראל, באזורים רבים ונרחבים מערי החוף והנמל העתיקות וכן באתרים תת ימיים ומהשריפה בכרמל (2010).
והן מאסונות הנגרמות ממניע אנושי כגון שרשרת מעשי הוונדליזם שהתרחשו לאחרונה ופגעו באתרי מורשת. הפגיעה בשער הכנעני בתל ירמות וההשחתה של הכבשן הגדול בתל יבנה, הפגיעה בבית הכנסת בחמת טבריה ועוד.


נזקים אלו לצד הבעייתיות בטיפול השוטף של אתרי העתיקות המחישו את הצורך בהבנת היקף הסיכון ובמציאת דרכים לזיהוי ולהגדרת בעיות ולהמלצה על אפשרויות להגנה וטיפול.

הפגיעות והנזקים המוערכים במאות מיליוני שקלים ואובדן מידע היסטורי וארכיאולוגי שלא יסולא בפז מחייבים תכנון מוקדם וההערכות למצבי סיכון למורשת התרבותית.

רשות העתיקות החליטה לטפל בבעיה על ידי הגברת המודעות וחשיפה לתקשורת, עבודה מול גופי האכיפה, המשטרה ובעלי האתרים ויצירת כלים לניהול אתרי העתיקות.
במצגת המצורפת מידע על הסיכונים לאתרי המורשת ודוגמאות הממחישות את הצורך בתחזוקה ובהגנה על האתרים מפגיעה מכוונת ומהצפי לרעידות אדמה ואסונות טבע נוספים באזורינו.

 


לצפייה במצגת שהוצגה בפני פורום ציבורי לדיון בענייני שימור המורשת הבנויה בישראל (יולי 2012) לחץ כאן.