Israel Antiquities Authority
נגישות

מעבר לים...

יעקב שרביט

ארץ ישראל, שימשה מטבע מיקומה הגיאוגרפי ארץ מעבר ואזור מפגש לספינות, לסוחרים וסחורות, לצבאות ואוכלוסיות זרות שהתיישבו בה במרוצת ההיסטוריה והותירו אחריהם שפע של עדויות לפעילות ימית ענפה ולהתיישבות לאורך החוף. עדויות עשירות מפעילויות העבר נחשפות בפנינו: שרידי יישובים פרהיסטוריים שהים כיסה, מבני נמלים עתיקים ששקעו והתכסו בחול, ספינות שנטרפו ובמטענן עושר רב של חפצים: כלי חרס, כלי נשק חפצי אמנות ופולחן, חומרי גלם ומזון. גם מתקני תעשיה שהוקמו בחוף: בריכות לגידול ואחסון דגים, מתקנים להפקת צבע ארגמן ומתקנים להפקת מלח.

 

 

שרידים אלה הם חלק מהמורשת התרבותית הימית של הארץ, והם מקור חשוב להשלמת הידע על תולדותיה וקשריה של הארץ עם התרבויות הימיות השכנות והעמקתו.
ב-50 שנות מחקר ארכיאולוגי תת-ימי נחשפו שרידים רבים חשובים וייחודיים, וכתוצאה מכך הלכה וגברה ההכרה בחשיבותה של הארכיאולוגיה הימית כתחום מחקר מדעי בד-בבד עם התפתחות ציוד הצלילה ונגישותו הגבוהה. התפתחות זו, יחד עם גילויים של ממצאים עתיקים רבים בקרקעית הים לאורך חופי ישראל, הביאה להקמתו של גוף פיקוח ימי באגף העתיקות. עם הקמת רשות העתיקות הוקמה היחידה לארכיאולוגיה ימית שמטרותיה פיקוח ואכיפת חוק העתיקות בים; תיעוד והצלת שרידים עתיקים; מחקר ופרסום הממצאים וקירוב הציבור למורשת הימית של ארץ-ישראל ושמירתה.

 

לצפייה בתערוכה "מעבר לים..." הקליקו כאן

 

טקסט: יעקב שרביט
עריכה: ענבל בצלאל-פיצסקי
תרגום: דון גליק