Israel Antiquities Authority
נגישות

הנחיות לבקשה וקבלת מידע ממאגרי המידע ברשות העתיקות


לידיעת ציבור החוקרים והמבקרים,

 

בימים אלה הארכיון המדעי של רשות העתיקות עובר את תהליך הדיגיטציה. במהלך הפרויקט (כשנה וחצי) הגישה לכל חומרי הארכיון (תיקי חפירה, אוסף המפות וארכיון התוכניות) תהיה מוגבלת מאוד.

עד סוף שנת 2020 תיקי חפירה מהשנים 1948 – 1990 יהיו זמינים לעיון רק אחרי חזרתם מסריקה.

 

צוות הארכיון ישתדל לספק את השירות, לעיתים המענה ארוך מהרגיל לפיכך נבקש לשלוח את הבקשות לעיין בחומר מבעוד מועד.

 

בתאריך 29.5.1998 פורסם חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 (ספר החוקים 1667, עמ' 226).

בתאריך 28.01.2014 פורסמה הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"ד 2014 , הקובעות לאמור:

 1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 20 ₪.
 2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול) תהיה בסכום של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית, עד לסכום של 149 ₪. במידה והעלות תהיה מעל 149 ₪, תידרש הסכמה נפרדת מהמבקש להמשך הטיפול.
 3. (א) אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 ₪ לדיסקט מחשב שנמסר, או 5 ₪ עבור סריקה בשחור לבן, או 20 ₪ עבור סריקת צבע, או 20 ₪ עבור צריבת CD. המחיר לסריקה באיכות פרסום ייקבע על פי חישוב ההוצאות האמיתי לצורך הסריקה.
  (ב) היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
 4. משלח המידע למבקש ייעשה על חשבונו של המבקש.
 5. מתן שירותי מידע ייעשה על ידי הגורמים הבאים:
  1. ארכיון  

   הערה : ארכיון המפות והתוכניות אינו פתוח לקהל בשלב זה.

  2. חפירות וסקר:

   מידע מארכיון הסקרים (הר חוצבים, רח' המרפא 5 ירושלים, ד"ר עופר שיאון – דוא"ל: sion@israntique.orhg.il, טלפון: 052-5991733, פקס' 02-5892283).

  3. אוצרות:

   מידע וחומר הקשור בממצאים מחפירות ומאוצרות המדינה (רח' עמל 6, אזור תעשייה בית שמש מערב, ת"ד 81039, בית שמש 99052, מיכאל סבן – דוא"ל : miki@israntique.org.il, טלפון: 073-3507352 ובמקרים של בקשת מידע לגבי מטבעות, יש להגיש את הבקשה לראש ענף מטבעות במוזיאון ישראל ירושלים, דונלד צבי אריאל – דוא"ל: donald@israntique.org.il,

  4. טיפול בממצאים:

   מידע מארכיון הצילומים (הר חוצבים, רח' המרפא 5 ירושלים, יעל ברשק – דוא"ל: barschak@israntique.org.il, טלפון: 073-3507605.

  5. מרחבי הרשות: מידע אודות אתרי עתיקות:
   1. מרחב ירושלים
    משרדי המרחב שוכנים באופן זמני במלון רמת רחל, ת"ד 586, ירושלים 91104, טלפון:
    073-3507200
   2. מרחב מרכז
    לבנדה 12, תל אביב מיקוד 66029, טלפון: 03-5605602,
    פקס: 073-3507400.
   3. מרחב צפון
    ת"ד 35 נהלל 10600, טלפון: 04-6415322/3, פקס:
    073-3507500
   4. מרחב דרום
    פארק תעשיה עומר, "גן תעשיה עומר", ת"ד 271 עומר 84965,
    טלפון: 073-3507800.

     

 6. החליטה הרשות להעמיד את המידע לרשות המבקש, יודיע לו הממונה על סכומי אגרות הטיפול וההפקה והמבקש יחתום על טופס בקשה לקבלת מידע ובו התחייבות לשלם עבור אגרות הטיפול וההפקה, כאמור בתקנות. תשלום הסכום האמור הוא תנאי לקבלת המידע.

להורדת מסמך הנחיות הקש כאן