הנחיות לבקשה וקבלת מידע ממאגרי המידע ברשות העתיקות


בתאריך 29.5.1998 פורסם חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 (ספר החוקים 1667, עמ' 226).

בתאריך 28.01.2014 פורסמה הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"ד 2014 , הקובעות לאמור:

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 20 ₪.

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול) תהיה בסכום של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית, עד לסכום של 149 ₪. במידה והעלות תהיה מעל 149 ₪, תידרש הסכמה נפרדת מהמבקש להמשך הטיפול.

3. (א) אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 ₪ לדיסקט מחשב שנמסר, או 5 ₪ עבור סריקה בשחור לבן, או 20 ₪ עבור סריקת צבע, או 20 ₪ עבור צריבת CD. המחיר לסריקה באיכות פרסום ייקבע על פי חישוב ההוצאות האמיתי לצורך הסריקה.
(ב) היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

4. משלח המידע למבקש ייעשה על חשבונו של המבקש.

5. מתן שירותי מידע ייעשה על ידי הגורמים הבאים:

א. ארכיון:

 מידע ארכיוני מהתיקיות המנדטוריות (מדעי, מינהלי=ATQ ומפות) (בניין מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586 ירושלים 91004, סילביה קרפיוקו – דוא"ל: silvia@israntique.org.il, טלפון: 02-6204681, פקס' 02-6271173).
מידע ארכיוני מהתיקיות הישראליות (תיקי פיקוח מדעי ומינהלי, תיקי חפירה), תיקים ישנים של מחוזות הרשות, משמורות ועזבונות, מידע על שטחים המכילים עתיקות (בניין מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586 ירושלים 91004, אריה רוכמן הלפרין – דוא"ל: arieh@israntique.org.il, טלפון: 02-6204680, פקס' 02-6271173).
מידע ארכיוני על תוכניות ואיורים (בניין מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586 ירושלים 91004, סם וולף – דוא"ל: sam@israntique.org.il, טלפון: 02-6204684, פקס' 02-6271173).

ב. חפירות וסקר:

מידע מארכיון הסקרים (הר חוצבים, רח' המרפא 5 ירושלים, ד"ר עופר שיאון – דוא"ל: sion@israntique.orhg.il, טלפון: 052-5991733, פקס' 02-5892283).


ג. אוצרות:

מידע וחומר הקשור בממצאים מחפירות ומאוצרות המדינה (רח' עמל 6, אזור תעשייה בית שמש מערב, ת"ד 81039, בית שמש 99052, מיכאל סבן – דוא"ל : miki@israntique.org.il, טלפון: 02-5388895, פקס' 02-5374926 ובמקרים של בקשת מידע לגבי מטבעות, יש להגיש את הבקשה לראש ענף מטבעות במוזיאון ישראל ירושלים, דונלד צבי אריאל – דוא"ל: donald@israntique.org.il, טלפון: 02-5661847 פקס' 02-5617538).


ד. טיפול בממצאים:

מידע מארכיון הצילומים (הר חוצבים, רח' המרפא 5 ירושלים, יעל ברשק – דוא"ל: barschak@israntique.org.il, טלפון: 02-5892221, פקס: 02-5811858).


ה. מרחבי הרשות: מידע אודות אתרי עתיקות:

1. מרחב ירושלים
משרדי המרחב שוכנים באופן זמני במלון רמת רחל, ת"ד 586, ירושלים 91104, טלפון:
02-5377027, פקס: 02-5371099.

2. מרחב מרכז
לבנדה 12, תל אביב מיקוד 66029, טלפון: 03-5605602,
פקס: 03-5605118.

3. מרחב צפון
ת"ד 35 נהלל 10600, טלפון: 04-6415322/3, פקס:
04-6415321.

4. מרחב דרום
פארק תעשיה עומר, "גן תעשיה עומר", ת"ד 271 עומר 84965,
טלפון: 08-6467319, פקס: 08-6467092.6. החליטה הרשות להעמיד את המידע לרשות המבקש, יודיע לו הממונה על סכומי אגרות הטיפול וההפקה והמבקש יחתום על טופס בקשה לקבלת מידע ובו התחייבות לשלם עבור אגרות הטיפול וההפקה, כאמור בתקנות. תשלום הסכום האמור הוא תנאי לקבלת המידע.

להורדת מסמך הנחיות הקש כאן