הסיפור המרכזי | שבעת המינים - תערוכה וירטואלית

שבעת המינים - תערוכה וירטואלית
שבעת המינים שימשו לעתים קרובות מוטיבים בעיטור בתי כנסת וחפצי יום-יום באמנות היהודית הקדומה. הם מופיעים על מטבעות, חותמות, טבעות, נרות, תכשיטים, כלי זכוכית, ארונות קבורה ועוד.