הסיפור המרכזי | מגלים ברשת

מגלים ברשת
שרידי כלים עתיקים המתגלים בחפירות ארכיאולוגיות מאפשרים לנו לעמוד על התפתחות התרבות החקלאית של האדם לאורך התקופות. חג השבועות, המכונה במקרא גם "חג הקציר" ו"יום הביכורים", הוא חג חקלאי מובהק שרק בימי בית שני החלו לקשור אותו ליום מתן תורה. לקראת חג הקציר הקרב אנו מבקשים להתחקות אחר התפתחות הקשר בין האדם לבין אדמתו באמצעות פעולת הקציר.משרות פנויות ברשות העתיקות