הסיפור המרכזי | מסכות, רעשנים ומנהגי פורים

המנהג להתחפש בפורים קדום מאוד (המאה ה-13 לסה"נ) והיה מקובל בכל קהילות ישראל.
במסורת היהודית מבוסס הקשר בין תחפושת לבין חג הפורים על שני רעיונות ממגילת אסתר: היפוך ומהפך בגורל והסתרת הזהות האמיתית.