ENGLISH אוצרות המדינה

על אודות לרשימת הממצאים תקופות   הממצאים המנדטוריים - מוזיאון רוקפלר צפה בעגלה  
 
תחום אוצרות המדינה של רשות העתיקות אחראי על אחסון תיעוד ובקרה של עתיקות ארץ-ישראל. האוספים מונים מאות אלפי ממצאים, למן התקופות הפרהיסטוריות ועד שלהי התקופה העותומאנית, עיקרם מאוחסנים ומקוטלגים במחסני אוצרות המדינה, כ- 50 אלף ממצאים מושאלים לתצוגות ארכיאולוגיות בארץ ובחו"ל .

באתר מוצגים ממצאים נבחרים מאוספי אוצרות המדינה שעיבודם המדעי הסתיים והם זמינים לעיון לציבור הרחב, לחוקרים ולאוצרים בארץ ובחו"ל. ככלל מדובר באתר דינאמי המתעדכן באופן שוטף, מספר הממצאים המוצגים בו גדל בהתמדה.

הממצאים מאורגנים בשיטה כרונולוגית (לפי תקופה) וטיפולוגית (לפי סוג ממצא), המאפשרת כניסה הדרגתית מודרכת דרך עמודי שער ראשיים עד לכרטיס החפץ; כניסה ישירה לכרטיס חפץ דרך תיבת חיפוש מתקדם.

כרטיס החפץ מציג את הנתונים הארכיאולוגיים של הממצא המבוקש: מוצא, טיפוס, תיארוך, ספרות מקצועית, ומאפשר לרכוש זכויות שימוש בתמונה מארכיון הצילומים של רשות העתיקות.

לרשימת הפריטיםבולות נושאות כתובות עבריות, לכיש, תקופת הברזל ב'


Powered by teti-tu