בחודשים פברואר- יולי 2005 נערכה חפירת הצלה בעין תות. נחשפו באתר שכבות יישוב מן התקופות הממלוכית, ההרודיאנית והברזל.
 
השרידים של תקופת הברזל (שכבות III – VI) כוללים מבנה רחב מימדים שנחפר כנראה רק בחלקו הצפוני. המבנה כולל חצר מוקפת קירות עבים, שמידותיה 35 מ' X 20 מ' (החשיפה לכיוון דרום לא הושלמה). מתחם זה הכולל מספר שלבי בניה. חצר זו משתרעת על האזור המזרחי של החפירה.
 
באזור המערבי נחשפו שרידים של מתחם מרובע הבנוי סדרה של קירות מקבילים המקיפים אותו מצפון, מזרח ומערב (החלק הדרומי לא נחפר). חלק מן הקירות של מתחם זה שרדו על פני השטח עם עזיבת המבנה, ולעיתים מתגלים כשלב תחתון בשימוש משני בתקופה הרומית (שכבה II). לאורך הקירות התוחמים את המבנה נחשפו חדרי אורך המסודרים במקביל לקירות החיצונים של המתחם.
 
הממצא כולל כמות גדולה של כלי חרס, במיוחד קנקנים. בולטות במיוחד 8 טביעות על ידיות של קנקנים, מהטיפוס המוכר כ"טביעות למלך". בנחל תות זוהו טביעה עם הכתובות "חברון" ו"זיף". כל הטביעות הן מהטיפוס הדו-כנפי.
 
בנוסף נחשף חותם עברי עשוי על אבן חן, הנושא עיטור של ארבעה רימונים והכתובת "למכח [בן] עמיחי", כנראה פקיד במנהל הממלכתי.
 
ככל הנראה האתר תפקד כמרכז מנהלי ושלטוני, אולי מבוצר, בשלהי המאה ה- ח' לפנה"ס. קנקנים מהטיפוס "למלך" שנחשפו באתרם בזיקה אל המבנים מתארכים אותו בוודאות. הכמות יוצאת הדופן של טביעות "למלך" באתר כל כך צפוני, מציגה שאלות היסטוריות וכרונולוגיות רבות לגבי היקף ואופי המרד של יהודה בממלכת אשור.