Israel Antiquities Authority
נגישות

ארמון 'פסיפס הצפורים'

יוסף פורת – רשות העתיקות

רצפת פסיפס הידועה בכינוי 'פסיפס הצפורים' (14.5X16 מ') נחשפה ב-1955 בהנהלת ש' ייבין בראש גבעה, כ-500 מ' מחוץ לחומת קיסריה הביזאנטית. הרצפה נחשפה מחדש בשנת 2004 כדי לבצע בה עבודות שימור ותחזוקה. בשנת 2005 נערכה חפירה מצומצמת ממערב ומדרום ל'פסיפס הצפורים' כדי לברר פרטים נוספים בתוכנית המבנה. ייבין הציע בזמנו ש'פסיפס הצפורים' שייך לכנסיה פתוחה בתחום בית הקברות העירוני, אך לדעת חוקרים אחרים אלה שרידים של ווילה מהתקופה הביזאנטית. בחפירת 2005 התברר ש'פסיפס הצפורים' היה חצר קטורה גדולה, עם אכסדרה (portico) מדרום וממערב, במיכלול ארכיטקטוני גדול מאד (62Xיותר מ-40 מ') שרק כחמישית ממנו נחפרה. מצפון, מדרום, ממזרח וביתרת החלק שממערב לחצר הקטורה יש חדרים וחצרות מרוצפי פסיפס. מתחת למקומות פגועים ב'פסיפס הצפורים' נחשפו ב-2005 אזור עם פסיפס לבן ובור מים גדול, שלא הובחנו ב-1955.
 
בחפירת 2005 נמצאו מפולות של קטעי רצפות פסיפס מקומה עליונה וסימני שריפה על רצפות הפסיפס של קומת הקרקע. כלי החרס הם משלהי התקופה הביזאנטית (מחצית שניה של מאה ו'-מחצית ראשונה של מאה ז' לסה"נ). ממצא מיוחד ונדיר הוא ספין (panel) עשוי כתשבץ לוחיות זכוכית, חלקן מוזהבות וחלקן צבעוניות, כנראה ציפוי של לוח שולחן 'סיגמא' מעץ (104X97 ס"מ).
 
מתוכנית החלקים שנחשפו בחפירות 1955 ו-2005 התברר שהמיכלול השתרע על פני כ-3000 מ"ר. עד עתה לא התגלו במיכלול מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית, ואפשר להגדירו כ'ארמון בקרבת העיר' (villa sub-urbana). השטח המוכח של רצפות הפסיפס בקומת הקרקע של הארמון השתרע ע"פ יותר מ-1,500 מ"ר של חדרים וחצרות, ולכך יש להוסיף את שטח הקומה העליונה. סביר שהמיכלול נהרס בפשיטה שקדמה למצור המוסלמי על קיסריה (640 לסה"נ).
הפניות:
יורם פורת 2005: הנקודה הישראלית, ארכיאולוגיה: שולחן הזהב. נשיונל גיאוגרפיק (המהדורה העברית) גליון 86.
 
Rony Reich 1985: A Figurative Mosaic at Caesarea. `Atiqot XVII (English Series):206-212.
 
Yosef Porath, Ya'el Gorin-Rosen and Jaque Nager.2006. A glass opus sectile panel from Caesarea, Israel. JGS (forthcoming)

מאמרים נוספים ...