Israel Antiquities Authority
נגישות

הספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל פתוחה כעת לציבור במשכנה החדש


 

הספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל פותחת את שעריה לציבור הרחב במשכנה החדש בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל.

ספריית רשות העתיקות היא הספרייה הארכיאולוגית החשובה במזרח התיכון. בספרייה נמצא אוסף ותיק ונרחב של פרסומים בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה. האוסף כולל גם ספרים נדירים בני המאות הט"ז–הי"ז, חלקם נכתבו בידי צליינים אירופיים ובהם רשמי מסעותיהם בארץ הקודש, חלקם בידי חוקרי ארצות ומשלחות צבאיות למזרח הקדום. דפי הספרים משופעים במפות דרכים, בתחריטים, באיורים, בתיאורי מקומות ובנושאים מרכזיים המאירים את החיים בלבנט בתקופתם.
שירותי הספרייה כוללים סיוע באיתור מקורות מחקר, יעץ מרחוק, צילום, סריקה ועוד.

 

שעות פתיחה

ראשון-חמישי, 17:30-09:00

איך מגיעים

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע"ש ג'יי וג'יני שוטנשטיין
ררח' סטפן וייז 27, ירושלים.
הספרייה פתוחה לקהל הרחב. לביקור נא להירשם מראש באמצעות:
מייל: iaalibrary@atikot.org.il
טל:  073-3507112 
Whatsapp: 073-3507112

עיון מקוון

לעיון מקוון בתכני הספרייה היכנסו לדף הבית של מערכת חרסי"ם - il-antiquities-primo.hosted.exlibrisgroup.com

 

 

 


מאמרים נוספים ...